Spring til hovedindhold

Eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner i palliativ praksis 2024

Er du interesseret i den nyeste viden om uhelbredeligt syge og døendes forståelse af og reaktioner på deres livssituation? Vil du vide mere om de aspekter ved livet, som får en særlig betydning ved alvorlig sygdom og livets afslutning? Så er dette modul noget for dig.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksis på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Dette modul har fokus på psykosociale, åndelige og eksistentielle dimensioner i mellemmenneskelige relationer, samspil og kommunikation med mennesker og deres pårørende i palliative forløb.

Modulet sigter på at udvikle og fremme dine kompetencer til at indgå i mellemmenneskelige relationer med syge og pårørende og påtage sig ansvar for at udvikle palliativ praksis i samarbejde med andre.

Det får du ud af modulet

  • Du lærer ud fra den nyeste viden at mestre og anvende metoder og redskaber, der understøtter et fokus på eksistentielle, åndelige og psykosociale dimensioner i samtaler med den syge og pårørende
  • Du lærer at vurdere komplekse praksisnære og teoretiske problemstillinger i mellemmenneskelige relationer
  • Du styrker din evne til at fagligt at begrunde og træffe beslutninger og dermed håndtere komplekse situationer
  • Du lærer at formidle problemstillinger og løsningsforslag, som relaterer sig til mellemmenneskelige relationer, til samarbejdspartnere

Det faglige indhold

  • Perspektiver på psykosociale, åndelige og eksistentielle dimensioner i mellemmenneskelige relationer
  • Kulturelle og samfundsmæssige vilkår og forståelser af sygdom, lidelse, død og tab
  • Tilgange, teorier og metoder af betydning for mellemmenneskelige relationer
  • Kommunikation og samtaler i palliative forløb
  • Arbejdsmiljøaspekter ved psykisk krævende arbejde
  • Forskningsbaseret viden om og metoder til at reflektere over egen praksis

Studieordning for den sundhedsfaglige diplomuddannelse

Tilmelding

Læs om adgangskrav etc. på KP’s hjemmeside.

Tilmeldingsfristen er den 30. november 2023.

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Kontakt

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Kontakt fagperson

Berit Engström, lektor: bbek@kp.dk / 41 89 71 32