Spring til hovedindhold

Etiske dilemmaer og refleksion i demensomsorgen

I omsorgen for mennesker med demens møder vi ofte etiske dilemmaer, som skal håndteres retfærdigt og rimeligt.

Plejepersonalets handlinger i situationer med etiske dilemmaer har indflydelse på relationen mellem hjælperen og borgeren med demens og derfor også stor og afgørende betydning for borgerens livskvalitet.

Etiske dilemmaer opstår, når medarbejdere i forbindelse med plejen af mennesker med demens befinder sig i komplekse og vanskelige situationer, som ikke er entydige og ikke kan standardiseres. Hvis medarbejderne derfor efterfølgende har mulighed for og redskaber til sammen at reflektere, kan det skabe grobund for læring og udvikling af praksis. 

På dette kursus får du ideer og metoder til, hvordan du kan igangsætte eller styrke etisk refleksion i den daglige praksis, og du bliver rustet til at kunne igangsætte og facilitere en proces med refleksion over etiske dilemmaer hos medarbejderne på din arbejdsplads.

Kurset består af refleksionsøvelser, individuelt eller i grupper efterfulgt af korte oplæg, hvor du får præsenteret teorier og modeller til at arbejde med refleksion og etiske dilemmaer. Du får også mulighed for at arbejde med konkrete handleplaner for det videre arbejde, når du kommer tilbage i din egen praksis. 

Målgruppe

Demenskonsulenter, udviklingssygeplejersker, team- og gruppeledere fra kommunerne.

Program

Download programmet for dagen som PDF

Download kursusbeskrivelsen som PDF

Tilmelding

Tilmeld dig senest den 27. oktober på:

https://www.conferencemanager.dk/etiskedilemmaer2021/signup