Spring til hovedindhold

Generalforsamling og temadag “At være pårørende”

DOPF afholder den årlige generalforsamling og i den forbindelse også temadag med emnet “At være pårørende”

Årets temadag har fokus på det at være pårørende til alvorligt syge. DOPF inviterer pårørende med deres perspektiv og Anette Kortegaard sogne- og hospitalspræst i Silkeborg med hendes perspektiv. Dette med formål om, at vi får indblik i det at være pårørende, og hvordan vi kan støtte og afdække de behov som pårørende har og blive bedre medspillere i forløbet. 

Målgruppe

Kun for medlemmer af Dansk Selskab for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi.

Program

9.30: Ankomst, brød/kaffe

10: Generalforsamling (se dagsorden nederst) 

11: Pause

11.15: Oplæg ved pårørende

12.15: Frokost

13: Oplæg ved Anette Kortegaard Sognepræst og hospitalspræst Silkeborg

15.45: Afrunding, evalueringsskemaer, kursusbeviser

Læs mere om temadagen og generalforsamlingen på DOPF’s hjemmeside

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 20. februar 2023.

Tilmeld dig på DOPF’s hjemmeside

Til top