Spring til hovedindhold

Husk børnene når mor eller far bliver syg

Bliv klogere på hvorfor det er vigtigt at inddrage børnene og få konkrete redskaber til, hvordan du griber inddragelsen an.​

​Børns sorg er de voksnes ansvar

Hvert år mister ca. 1.700 børn og unge i alderen 0 til 18 år deres far eller mor, og omkring 35.000 børn og unge i samme alder oplever hvert år, at deres far eller mor bliver indlagt med en alvorlig sygdom. 

Børn, som mister en forælder eller lever med en alvorlig eller livstruende syg forælder, er udsat for psykosociale belastninger og er derfor i risiko for på kortsigt og på længere sigt at udvikle flere adfærdsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder end børn af raske forældre.​

Webinar om børn som pårørende

Webinaret sætter spot på, hvorfor det er vigtigt at have blik for børn som pårørende, og hvad personalet på hospitalet helt konkret kan gøre for børn med en alvorlig syg forælder.

Program

​1. ​Når børn bliver pårørende: Hvad, hvorfor og hvordan?

v/Kristine Halling Kehlet, specialkonsulent og projektleder, Center for Patientinddragelse, Region Hovedstaden

Kristine har stor viden om børn som pårørende. Hun er bl.a. forfatter til en række pjecer og manualer til både børn, forældre og personale.

Kristine ​fortæller om, hvilken betydning det kan have for børn, når en forælder bliver alvorlig syg, og hvorfor det er vigtigt at have blik for børnene. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger vil Kristine konkretisere, hvilken rolle sundhedsprofessionelle på hospitalet kan spille. ​

2. Når en forælder bliver patient, bliver hele familien ramt 

v/ Helle Holm Gyldenvang, klinisk sygeplejespecialist, Afd. for Kræftbehandling, Rigshospitalet 

Når en forælder bliver alvorlig sygdom, rammer det hele familien, og særligt børnene er i en sårbar position. Helle fører os ind i de overordnede tanker og arbejdsgange om børn som pårørende i hele Afdelingen for Kræftbehandling på Rigshospitalet. Hun vil fortælle om, hvordan fokus har ændret sig over tid, og hvilke gennemgående tiltag der er lavet for familierne i alle klinikker og​afdelinger.  ​

3. Lommebog støtter personalet i svære samtaler med syge forældre

v/ Sabrina Holm Andersen, sygeplejerske, Klinik for Mave- og Tarmkræft, Rigshospitalet

På Klinik for Mave- og Tarmkræft går personalet rundt med en lille bog i lommen. Bogen indeholder bl.a. samtalestartere og spørgsmål, som personalet kan stille til den syge forælder for at spørge ind til de pårørende børn. Hør Sabrina fortælle hvordan lommebogen sammen med undervisning og øvelser i personalegruppen har skabt en øget opmærksomhed på børn som pårørende.​

​4. Stråleterapien inviterer børnene med til behandlingen

v/ Ann Christin Lund, klinisk sygeplejespecialist og Kaja Margrethe Rud Skak, sygeplejerske, Klinik for ​Strålebehandling, Rigshospitalet ​​​​

I Stråleterapien bliver børnene inviteret med ind på afdelingen, så børnene kan se, hvordan det ser ud, når mor eller far er i strålebehandling. Ann Christin og Kaja vil fortælle, hvordan de griber arbejdet med pårørende børn an og vise de pjecer, film, postkort og invitationer de har udviklet på afdelingen. 

Tilmeld dig 

Er du ansat i Region Hovedstaden?
Tilmeld dig via Kursusportalen

Deltagere uden for Region Hovedstaden er også meget velkomne, og kan tilmelde sig her:
Tilmeld dig som ekstern via Kursusportalen

​​Du får tilsendt link til Teams dagen før webinaret

Webinaret foregår over Microsoft Teams.

Dagen før webinaret vil du få tilsendt et link til webinaret på den mail, du har opgivet ved tilmeldingen. Vær derfor opmærksom på at opgive en mailadresse, som du kan tilgå, uanset hvorfra du deltager i webinaret. 

Vil du vide mere om børn som pårørende?

​Region Hovedstaden har en hjemmeside, der samler viden, råd og vejledning til både børn, forældre og personale. På siden kan både sundhedsprofessionelle, forældre og børn finde masser af gode råd og hjælp til, hvordan de kan støtte og hjælpe børn som pårørende. 

​På hjemmesiden kan du også finde materiale bl.a. i form af en manual udviklet til de sundhedsprofessionelle og aldersopdelte pjecer de sundhedsprofessionelle kan udlevere til forældrene med gode råd om,​​ hvordan forældrene kan støtte og hjælpe deres børn. 

Læs mere: www.nårmorellerfarbliversyg.dk

Vil du vide mere om børn som pårørende? Så kig forbi Center for Patientinddragelses side om pårørendeinddragelse​

Kontakt os

Har du spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte:

Center for Patientinddragelse (CPI)
​Telefon: 3864 9966  (telefontid mellem kl. 9:00 og 12:00)
E-mail: lup-cpi@regionh.dk

Til top