Spring til hovedindhold

Hvordan sikres det, at sårbare borgere får samme og lige adgang til sundhedsvæsenet?

I oktober, november og december afvikles der virtuelle Morgen Talks, hvor vi vil byde på spændende oplæg om social ulighed i sundhed.

Med Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, som moderator. Vi ser frem til to spændende oplæg om: 

– Hvordan socialsygeplejersker i praksis arbejder på tværs af sektorer med fokus på at nedbringe den sociale ulighed i sundhed. Oplæg ved Mette Haahr, leder af socialsygeplejeordningen og Oversygeplejerske på Akutafdelingen

og 

– Det nationale projekt ”Aktiv Patientstøtte” som har til formål at opfange de sårbare patienter, øge patienternes livskvalitet, mesteringsevne og at mindske patienternes behov for at blive indlagt. Oplæg ved Anne Hvenegaard, programleder, Aktiv Patientstøtte

Der er mulighed for at se med live her: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDVhNzZlZDMtOTBiNi00M2E3LThjZDMtYjg5YTAzYTE3ZDE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ffd9551-461b-4f09-8b17-b822440a6649%22%2c%22Oid%22%3a%2281552e98-34fe-4ba3-b0af-59a43d6aef8f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a