Spring til hovedindhold

Introduktion til psykologisk rehabilitering

Efter- og videreuddannelse på deltid. Faget er et enkeltfag fra kandidatuddannelsen i Psykologi men særligt tilrettelagt på deltid.

Når et menneske rammes af alvorlig sygdom, bør der ikke kun være fokus på de somatiske symptomer. Kronisk sygdom eller varige funktionsnedsættelser har konsekvenser for hele personen og dennes familie. For nogle medfører det opgivenhed, nedsat livskvalitet, måske depression osv. Det er derfor vigtigt at forstå de psykologiske processer, der er forbundet med at få og leve med en kronisk eller længerevarende sygdom, og at også disse adresseres som en del af rehabiliteringsindsatser.

Den bio-psyko-sociale model for sundhed (WHO, 2001) anvendes allerede som referenceramme for rehabilitering i Danmark, men de psykosociale aspekter er fortsat underbelyst og underaddresseret. Rehabiliteringspsykologien sætter ind netop her.

Rehabiliteringspsykologer er centrale i en række interventioner for forbedret livskvalitet i forskellige faser af rehabiliteringsforløb, bl.a. psykoterapi, stressreduktion, normalisering af reaktioner, psykoedukation og pårørendestøtte. Anvendelsen af rehabiliteringspsykologiske teorier er dog ikke forbeholdt psykologer, men kan med fordel integreres i det tværfaglige samarbejde med andre fagområder som medicin, sygepleje, ergo- og fysioterapi samt visse sociale og pædagogiske faggrupper.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til studerende og professionelle, der er interesseret i den psykologiske dimension af rehabiliteringen.

Dette modul tilbyder den studerende et overblik over feltet rehabiliteringspsykologi og introducerer centrale begreber, metoder, forskningsresultater og teorier om psykologisk rehabilitering. På modulet gennemgås konkrete eksempler på rehabiliteringspsykologiske tiltag indenfor udvalgte målgrupper.

Modulet retter sig mod fx fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og læger m.m.

Praktisk information

Læs mere om udbytte og fagligt indhold på Aalborg Universitets hjemmeside.

Tilmeldingsfristen er 1. juni 2022. Tilmelding via ovenstående link.