Spring til hovedindhold

Konference: Hvem sætter dagsorden for gamle menneskers liv?

Dansk Gerontologisk Selskab inviterer igen i år til National Konference om Aldring og Samfund, 28. og 29. oktober, 2021 på Hotel Comwell Middelfart.

Konferencen falder i år sammen med, at DGS fylder 75 år og dermed selv er ved at være gammel.

Livet som gammel er et emne, der optager mange. Hvordan gamle menneskers liv skal være for at være et godt liv er omdiskuteret og til stadig forhandling, og mange stemmer blander sig med deres bud på, hvad der skaber et godt liv som gammel. Professionelle, forskere, politikere, ældreråd, individuelle gamle mennesker, alle har deres bud. Men hvordan kommer disse mange bud frem, hvordan begrundes de, hvordan forhandles de, og hvordan får de hver især indflydelse på, hvordan livet som gammel udspiller sig? Med andre ord, hvem sætter dagsorden for gamle menneskers liv? Det er titlen på årets Nationale Konference om Aldring og Samfund. Vi har inviteret en række aldringsforskere til at forholde sig til spørgsmålet, og vi opfordrer som sædvanligt praktikere, forskere og andre, der har noget på hjerte, til også at byde ind.

Med konferencen søger vi at få svar – eller i hvert fald perspektiver – på en række spørgsmål:

• Hvem sætter dagsorden for det politiske niveau, og hvem kvalificerer det?
• Hvilken rolle spiller forskning for politikudvikling, og hvilke typer af forskning?
• Hvordan når forskning ud til praksis – og hvordan når praksis ud til forskningen?
• Hvem bestemmer, hvad der skal forskes i?
• Hvilken rolle spiller ældrerådene?
• Hvordan kommer gamle mennesker selv til orde, også dem vi sjældent hører – og hvem lytter efter?
• Hvordan undgår vi, at stereotype eller polariserede billeder af ’de ældre’ former politik, praksis og forskning?

Med disse spørgsmål inviterer vi til deltagelse i årets konference, hvad enten man ønsker at bidrage med eget oplæg eller blot ønsker at være med som almindelig deltager.

I år er der som noget nyt mulighed for at være med virtuelt, og vi har valgt, at første dag alene består af fælles sessioner. Vi håber dog, at mange vil finde vej til Middelfart. Hvis vi ikke vidste det før, har corona-pandemien lært os betydningen af at mødes med andre, fagligt såvel som socialt. Vi ser frem til endnu en god konference med stof til eftertanke.

Foreløbigt program

TORSDAG, DEN 28. OKTOBER, 2021

09.00–10.00 Registrering, morgenkaffe

10.00–10.15 Fælles session: Velkomst og introduktion v. formanden for Dansk Gerontologisk Selskab, Jette Thuesen og violinist Karen Humle.

10.15–11.00 Fælles session: Leve hele livet. Hele livet. En helhetlig omsorg v. Per Gunnar Disch, førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

11.00–11.10 Kort pause

11.10–12.15 Fælles session (fortsat): Leve hele livet. Hele livet. Er aldring et problem? v. Runar Bakken, dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge.

12.15–13.15 Frokost

13.15–14.30 Fælles session: Samskabelse og societal impact – erfaringer fra et forskningsprojekt blandt midaldrende og ældre i et udsat boligområde v. Rikke Lund, professor, afdelingsleder, Afdeling for social medicin, KU og Forskning og forandringskraft – hvordan måler man videnskabens bidrag til praksis? v. David Budtz Pedersen, professor, Institut for Kommunikation og Psykologi, AAU.

14.30–14.40 Kort pause

14.40–15.30 Fælles session: Betydningen af et ældreråd i kommunen – og af Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen. Bidrag til: Hold raske ældre raske. Et godt ældreliv trods sygdom v. Finn Kamper Jørgensen, pensioneret læge, fhv. direktør, Statens Institut for Folkesundhed, medlem af Bestyrelsen i Danske Ældreråd.

15.30–16.00 Kaffe og kage

16.00–17.30 Fælles session: ’Når jeg bliver gammel” – Ældres stemmer om det gode liv når alderdommen er svær v. Lone Grøn, professor m.s.o. VIVE og Lise Bonnevie, programchef VELUX FONDEN.

17.30–17.40 Fælles afrunding v. Karen Humle, violinist.

19.00 Middag

FREDAG, DEN 29. OKTOBER, 2021

09.00–10.15 Frie foredrag og/eller symposier i parallelle sessioner

10.15–10.30 Kort pause

10.30–11.45 Frie foredrag og/eller symposier i parallelle sessioner

11.45–12.45 Frokost.

12.45–14.00 Frie foredrag og/eller symposier i parallelle sessioner

14.00–14.45 Fælles session: Kirsten Avlund Prisen, doneret af Fonden Ensomme Gamles Værn. Prisoverrækkelse og forelæsning. Uddeling af VELUX FONDENs hædergaver.

14.45–15.00 Fælles session: Tak for denne gang! Afslutning v. formanden for Dansk Gerontologisk Selskab.

Vigtige datoer

Deadline for indsendelse af symposieforslag og abstract til frie foredrag: 14.06.2021.

Information om accept af symposieforslag og frie foredrag inden 28.06.2021.

Deadline for registrering af symposiedeltagere og oplægsholdere til konferencen: 25.08.2021.

OBS! Early bird tilmelding inden 12.07.2021 til reduceret pris.

Download PDF for yderligere oplysninger om indsendelse af abstracts, Kirsten Avlund Prisen 2021 og meget mere

Pris

Deltagerbetaling for medlemmer af DGSTilmelding inden 12/7Senere tilmelding
Med overnatning i enkeltværelse3.600 kr. 4.100 kr.
Med overnatning i shareværelse*3.100 kr. 3.700 kr.
Uden overnatning2.500 kr. 3.100 kr.
Ved deltagelse én dag 28. oktober2.000 kr. 2.500 kr.
Ved deltagelse én dag 29. oktober1.400 kr. 2.000 kr.
Ved deltagelse 28/10 VIRTUELT**)500 kr. 500 kr.

*shareværelse: To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.
**) det er ikke muligt at deltage virtuelt 29.10.
Medlemsrabat kan gives til individuelle medlemmer samt personer, hvor der er kollektivt medlemskab (højst 3 pr. sted).

Deltagerbetaling for ikke-medlemmer af DGSTilmelding inden 12/7Senere tilmelding
Med overnatning i enkeltværelse4.300 kr. 4.800 kr.
Med overnatning i shareværelse*3.800 kr. 4.400 kr.
Uden overnatning3.200 kr. 3.800 kr.
Ved deltagelse én dag 28. oktober2.600 kr. 3.200 kr.
Ved deltagelse én dag 29. oktober2.100 kr. 2.600 kr.
Ved deltagelse 28/10 VIRTUELT**)500 kr. 500 kr.

*shareværelse: To personer har fælles badeværelse og entre, men separate soverum.
**) det er ikke muligt at deltage virtuelt 29.10.

Tilmelding: https://danskgerontologi.dk/tilmelding-til-konference-2021/