Spring til hovedindhold

KP modul: Palliativ praksis – komplekse tilstande og symptomlindring

Arbejder du med uhelbredeligt syge og døende og har brug for at få ajourført din viden og kompetencer til at varetage symptomlindring knyttet til komplekse tilstande i palliative forløb?

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksis på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Dette modul har fokus på symptomlindring hos mennesker med uhelbredelig og/eller livstruende sygdom, døende samt deres pårørende i komplekse forløb i den tværfaglige palliative praksis og på tværs af sektorer.

Det får du ud af modulet

 • Du får viden om tilgange, teori og metoder til lindring af udvalgte symptomer og komplekse tilstande i palliative forløb.
 • Du øger din forståelse af og og refleksion over forskellige perspektiver på lindring i en tværfaglig helhedsorienteret palliativ indsats og praksis.
 • Du styrker din varetagelse af symptomlindring til mennesker med uhelbredelig og/eller livstruende sygdom og døende
 • Du styrker din evne til at vurdere praksisnære problemstillinger i komplekse palliative forløb og begrunde og udvælge interventioner i samarbejde med den syge, pårørende og samarbejdspartnere.
 • Du styrker dine færdigheder i formidle og samarbejde om palliative problemstillinger og løsninger knyttet til den syge, pårørende og samarbejdspartnere i palliativ praksis.
 • Du styrker dine kompetencer i til at indgå i og påtage dig ansvar for samarbejde med den syge, de pårørende og samarbejdspartnere inden for de organisatoriske rammer, lovgivning og etik.
 • Kompetencer til at påtage dig ansvar for udvikling af palliativ praksis.

Det faglige indhold

 • Organisering af den palliative indsats og sammenhængen mellem rehabilitering og palliation
 • Etiske og juridiske aspekter
 • Tilgange, teorier og kliniske metoder knyttet til lidelse og lindring – herunder udvalgte komplekse tilstande og symptomer hos mennesker med uhelbredelig og/eller livstruende sygdom eller forestående død.
 • Undersøgelse af og kritisk refleksion over praksisnære palliative problemstillinger og udvikling af palliative interventioner knyttet til symptomlindring.
 • Forskningsbaseret viden om og metoder til at indgå i og tage ansvar for samarbejdet med den syge, de pårørende og relevante samarbejdspartnere.

Find yderligere informationer på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er den 21. juli 2023.

Du tilmelder dig på KP’s hjemmeside

Kontakt

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Kontakt fagperson

Berit Engström, Lektor. Mail: bbek@kp.dk / +45 41 89 71 32