Spring til hovedindhold

Kursus: Åndelig og eksistentiel omsorg – mennesket med demens i plejebolig

Nationalt Videnscenter for Demens afholder den 9. september 2021 kl. 10-16 kursus i København om åndelig og eksistentiel omsorg, som mennesker med demens har.

Kurset fokuserer på de eksistentielle og åndelige behov, som mennesker med demens har, selvom deres kognitive evner kan være reducerede på grund af demenssygdommen.

Målgruppe

Sosuhjælpere og -assistenter, sygeplejersker, musikpædagoger og musikterapeuter, demens­konsulenter, præster, kirkemusikere og andre, som møder mennesket med demens i plejebolig.

Kurset

Mennesker med demens, som bor i plejebolig, har brug for at blive mødt i deres eksistentielle og åndelige behov på samme måde som andre mennesker. Mange ved, at pleje­boligen bliver ‘den sidste bolig’, hvilket rejser tanker om liv og død. Hos nogle melder spørgsmålet sig, om mennesker med demens overhovedet har et åndeligt og eksistentielt behov, når deres kognitive evner er reducerede i moderat til svær grad? Religiøsitet og eksistentielle spørgsmål er ofte tabubelagt og ‘et personligt anliggende’.

Kurset sætter fokus på den professionelles rolle og hvordan, fagpersoner kan handle etisk korrekt med respekt for det enkelte menneskes selvbestemmelse. Du får indsigt i, hvad åndelig og eksistentiel omsorg er, og eksempler på forskellige metoder til at opfylde de ånde­lige og eksistentielle behov for beboere med demens på plejehjem.

Læs programmet som PDF

Læs kursusbeskrivelsen som PDF

Se oplægsholdere på videnscenterfordemens.dk

Tilmelding

Pris: 1.495

Tilmeldingsfrist: 26. juli 2021

Link til tilmelding: https://www.conferencemanager.dk/aandeligogeksistentielomsorg2021/signup

Max 60 personer