Spring til hovedindhold

Kursus i Palliativ Fysioterapi – lindrende behandling til den komplekse patient

Kurset er opdelt i to moduler:

 • Modul 1: 26.-27. februar 2024
 • Modul 2: 14.-15. marts 2024

Målet med grundkurset er, at kursisten opnår følgende læringsudbytte i forhold til sen palliativ fase samt terminalfasen:

 • Viden om palliation herunder palliativ rehabilitering 
 • Viden om palliative problemstillinger hos patienter med livstruende sygdom
 • Viden om organisering og relevant lovgivning 
 • Viden om symptomlindring i forhold til fysioterapeutisk indsats i sen palliativ fase og terminalfasen
 • Kunne udføre fysioterapeutiske interventioner i forhold til relevante symptomer, dog ikke holdtræning
 • Kendskab til egne reaktioner i arbejdet med den palliative patient

Arbejdsbelastning:

 • Litteratur: Der vil blive udsendt litteratur inden kurset. Arbejdsbelastning ca. 60 timer. 
 • Undervisningstimer: 32 timer fordelt på 4 dage.

Evaluering: For at kunne vise at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

 • Efter alle undervisningsdage skal der udarbejdes en skriftlig caseopgave i form af en KRIF (arbejdsbelastning ca. 10 timer). Denne skal afleveres ca. 3 uger efter endt kursus, hvorefter der vil blive givet skriftlig feedback til videre refleksion. 

Supervision: 5 timers supervision, individuel

Målgruppe: 

Fysioterapeuter der arbejder eller har interesse for palliativ fysioterapi.

Undervisere:

 • Fysioterapeut Karen Thøgersen, specialist i Onkologisk Fysioterapi, AUH
 • Fysioterapeut Louise Søllingvraa Madsen, Klinik for lindrende behandling Silkeborg
 • Yderligere fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med kvalifikationer inden for området.

Se mere om, hvordan DOPF behandler dine oplysninger

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: 5. februar 2024

Tilmeld dig kurset via DOPF’s Conference Manager

For yderligere information se DOPF’s hjemmeside