Spring til hovedindhold

Kursus i Palliativ Fysioterapi

Modul 1: 9.-10. oktober 2023
Modul 2: 26.-27. oktober 2023

Tilmeldingsfrist: 11. september 2023.

Tilmeld dig via Conference Manager

Der lukkes for tilmeldinger ved 24 deltagere, efter først-til-mølle princippet. Herefter er det muligt at komme på venteliste i tilfælde af afbud. Du kommer på ventelisten ved at skrive en mail til DOPF@fysio.dk. HUSK at oplyse kursets navn og dine kontaktoplysninger.

Målet med grundkurset er, at kursisten opnår følgende læringsudbytte i forhold til sen palliativ fase samt terminalfasen:

  • Viden om palliation herunder palliativ rehabilitering 
  • Viden om palliative problemstillinger hos patienter med livstruende sygdom
  • Viden om organisering og relevant lovgivning 
  • Viden om symptomlindring i forhold til fysioterapeutisk indsats i sen palliativ fase og terminalfasen
  • Kunne udføre fysioterapeutiske interventioner i forhold til relevante symptomer, dog ikke holdtræning
  • Kendskab til egne reaktioner i arbejdet med den palliative patient

Arbejdsbelastning:

  • Litteratur: Der vil blive udsendt litteratur inden kurset. Arbejdsbelastning ca. 60 timer. 
  • Undervisningstimer: 32 timer fordelt på 4 dage.

Evaluering: For at kunne vise at den enkelte kursist har opnået læringsmålene:

  • Efter alle undervisningsdage skal der udarbejdes en skriftlig caseopgave i form af en KRIF (arbejdsbelastning ca. 10 timer). Denne skal afleveres ca. 3 uger efter endt kursus, hvorefter der vil blive givet skriftlig feedback til videre refleksion. 

Supervision: 5 timers supervision, individuel

Målgruppe: Fysioterapeuter som arbejder eller har interesse for palliativ fysioterapi.

Kursusledere/undervisere: Fysioterapeut Karen Thøgersen, specialist i Onkologisk Fysioterapi, AUH, Fysioterapeut Louise Søllingvraa Madsen, Klinik for lindrende behandling Silkeborg. Yderligere fysioterapeuter og andre sundhedsprofessionelle med kvalifikationer inden for området.

Læs mere på DOPF’s hjemmeside