Spring til hovedindhold

Kursus: Opsporing, udredning og det nye redskab BASIC Q

Nationalt Videnscenter for Demens har udviklet en test, som kan bruges til at kvalificere en mistanke om demens hos en borger? Testen hedder BASIC-Q og kan bruges af dig, der arbejder i kommunalt regi. På dette online kursus underviser de både i brugen af og baggrunden for testen.

Målgruppe

Demenskonsulenter, SOSU-assistenter, sygeplejersker og andre medarbejdere i den kommunale hjemmepleje, hjemmesygepleje og i plejeboliger.

Indhold

Tidlig opsporing og en rettidig diagnose bidrager til et bedre sygdomsforløb – blandt andet ved at give det pågældende menneske med demens mulighed for at afklare og formulere sine personlige ønsker til den fremtidige pleje og behandling, boligform, økonomi mv., mens handlekompetencen er i behold.

Derfor har et af initiativerne i Den Nationale Demenshandlingsplan også været at udvikle et værktøj, der
er nemt at bruge, når man har kontakt med en borger, hvor man mistænker demens.
Nationalt Videnscenter for Demens har udviklet opsporingsredskabet BASIC og BASIC Q, som er henholdsvis til den praktiserende læge og kommunerne.

På dette kursus, som afholdes online via Zoom, får du viden om hjernen, demenssymptomer og sygdomme, som kan forveksles med demens.

Kurset giver også gode input til, hvordan du kan observere for demenssymptomer ligesom udredningsprocessen og anbefalinger til det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde gennemgås. Til sidst indføres du i baggrunden for og brugen af BASIC Q.

Program for dagen bliver tilgængeligt her: https://www.conferencemanager.dk/opsporingudredningogbasicq2021/hent-program

Tilmelding og betaling

Pris ekskl. moms pr. deltager DKK 795,00
Pris inkl. moms pr. deltager DKK 993,75

Tilmeld dig via Conference Manager: https://www.conferencemanager.dk/opsporingudredningogbasicq2021/signup