Spring til hovedindhold

Mindfulness-baseret stress reduktion for sundhedsprofessionelle – KBH

Til dig der arbejder med svært syge, døende og deres pårørende, og som ønsker at styrke evnen til at forblive nærværende og medfølende i vanskelige situationer, tilbyder Dansk Center For Mindfulness ved Aarhus Universitet et kursusforløb særligt tilrettelagt og med udgangspunkt i forskning og erfaring på området.

Et mindfulness-compassion forløb, et udvidet kursus i MINDFULNESS-BASERET STRESSREDUKTION (MBSR) til sundhedsprofessionelle, er et videnskabeligt baseret kursusforløb, der er målrettet alle, der arbejder med svært syge og døende samt deres pårørende.

Kursusforløbet begynder med et 8 ugers MBSR forløb med mulighed for at træne og fordybe sig i mindfulnesspraksis, der retter sig mod sundhedsprofessionelles hverdag. Der er undervisning
3 timer om ugen i 8 uger plus en hel dag på 6 timer. I løbet af de 9 uger vil der være forslag til træning hjemme i de øvelser, som præsenteres på kurset.

Kursusforløbet følges op af kursusdage efter 3 og 6 måneder, hvor der sættes særligt fokus på praksis/øvelser, hverdagen samt introduktion til ekstra compassion øvelser. Forløbet afsluttes med en afsluttende kursusdag et år efter start. Denne dag vil være fælles for forløbene i Aarhus og København og dermed
give mulighed for networking.

Alle med interesse for kursusforløbet tilbydes informationsmøder online eller ved fysisk møde.

En række fyraftensmøder rundt i landet vil præsentere forskningens resultater og informere om forløbene.

Kurset er tilrettelagt på baggrund af forskningsprojektet ”Træning af nærvær og medfølelse blandt hospicemedarbejdere”, der er afholdt på fire hospicer i Danmark. Resultaterne af projektet er lovende og er baggrunden for dette kursustilbud.

De vigtigste resultater er:

  • Nedsættelse af selvoplevet stress
  • En forøget evne til at forblive nærværende i følelsesmæssigt vanskelige situationer
  • Større tilfredshed med arbejdet
  • Filmen STÆRK RYG ÅBENT HJERTE – træning af nærvær og medfølelse for hospicemedarbejdere, varighed 16 minutter, formidler en del af projektet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og SOSU-assistenter, der ønsker at opøve evnen til at forblive nærværende og medfølende i vanskelige situationer.

Tidsplan

Mødeplan for 8-ugers kursus i MBSR: 8/8 – 15/8 – 22/8 – 29/8 – 5/9 – 12/9 – 19/9 – 26/9
Mødetid alle gange fra kl. 16 til 19.
Hertil kommer en heldagssession lørdag den 16. september kl. 9-16.

Mødeplan for opfølgningsdage i 2024: 11/3 – 10/6 – 2/12
Alle dage kl. 9-16.

Tilmelding

Pris 9.320 kr. ex moms. Det er muligt at opdele betalingen i afdrag

Deltagerantal: 20 deltagere

Tilmeldingsfrist: 30. juni.

Tilmeld dig på au.dk