Spring til hovedindhold

Modul: Koordinering af komplekse forløb

Københavns Professionshøjskoles modul “Koordinering af komplekse forløb” kører fra april til juni 2021.

Målgruppe

Modulet er målrettet sundhedsprofessionelle (fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker m.fl. i fx koordinerende funktioner), der som led i den daglige praksis indgår i og varetager koordinering af rehabiliteringsforløb og andre komplekse forløb fx i forbindelse med kræft, palliation og multisygdom i samarbejde med kollegaer, borgere og pårørende. Du bliver kvalificeret til at varetage og koordinere sundhedsfaglige indsatser i det tværfaglige, tværinstitutionelle og tværsektorielle samarbejde.

Det får du ud af modulet

Du får forudsætninger for at arbejde systematisk med at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer gennem egne og andres indsatser.

Du bliver kvalificeret til at tage ansvar for koordinering, delegering og faglig ledelse af indsatser, der understøtter borgeroplevet sammenhæng.

Det faglige indhold

 • Lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for koordinering af komplekse forløb
 • Redskaber og metoder til koordinering af borgerrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
 • Proces- og mødeledelse
 • Prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige samarbejdspartnere
 • Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes på deltid og afsluttes med en skriftlig modulopgave.

Datoer

 • 8. april 2021
 • 9. april 2021
 • 16. april 2021
 • 23. april 2021 (e-læringsdag)
 • 29. april 2021
 • 6. maj 2021
 • 7. maj 2021 (e-læringsdag)
 • 20. maj 2021 (studieaktivitetsdag)
 • 21. maj 2021

Pris og tilmelding

Modulet koster 14.800 DKK (alle priser er ekskl. moms, uddannelsen er momsfritaget).

Du tilmelder dig her: https://www.phmetropol.dk/videreuddannelser/diplomuddannelser/den+sundhedsfaglige+diplomuddannelse/hold+borgernaer/koordineringafkomplekseforloebdsu212229221.tilmeld

Tilmeldingsfristen er 6 uger inden 1. undervisningsdag.

Spørgsmål om indhold og undervisning kontakt Lisbeth N. Christensen, linc@kp.dk/5138 0638

Læs mere om modulet på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside