Spring til hovedindhold

Modul: Palliativ indsats med fokus på symptomlindring, 2021

Sundhedsfaglig diplomuddannelse har valgmodulet “Palliativ indsats med fokus på symptomlindring” på 10 ECTS i Silkeborg i perioden 10. marts til 4. juni 2021.

Er du enig i, at den tværfaglige indsats for uhelbredeligt syge og døende patienters lidelser er helt central? Så er modulet relevant for dig. Tilmeld dig nu og styrk det professionelle arbejde mellem liv og død samt dit bidrag inden for symptomlindring, livskvalitet, meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier.

Målgruppe

Forløbet henvender sig til alle faggrupper med interesse for den palliative indsats.

Udbytte

​Når du har gennemført modulet, kan du agere ud fra den nyeste viden om symptomlindring. Endvidere får du kendskab til en god tværfaglig indsats for uhelbredeligt syge og døende. Undervisningen giver dig desuden viden om forskellige perspektiver til lindring af komplekse tilstande og symptomer, og du bliver inspireret til at implementere nye udviklingstiltag og igangsætte udviklingsprojekter i egen praksis.

Du bliver bedre til at:

 • Lindre fysiske symptomer og lidelse for døende og uhelbredeligt syge
 • Indgå i det tværprofessionelle arbejde omkring komplekse tilstande i den palliative indsats
 • Håndtere etiske dilemmaer i arbejdet med liv og død

Det faglige indhold

​Forløbet består af to diplommoduler: Jf. studieordningen: Rs15 Symptomlindring og det professionelle arbejde og Rs16 Symptomlindring og evidensbaseret praksis.

Undervisningen sætter fokus på symptomlindring, fysiske lidelser og tværfaglige indsatser for den uhelbredeligt syge og døende patient. Desuden kommer du til at beskæftige dig med livskvalitet, meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos borgeren.

Dine og de øvrige deltageres erfaringer bliver inddraget og kvalificeret gennem dialog, refleksioner og ny teori.

Du arbejder med:

 • Palliation i et nationalt og internationalt perspektiv
 • Lidelse og lindring
 • Indsats over for delir, kognitive forstyrrelser, depression og kroppens ændringer
 • Angst og sorg
 • Livskvalitet, meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos patienten
 • Indsats ved dyspnoe, smerte, træthed, gastrointestinale symptomer
 • Evidens
 • Juridiske og sociale aspekter samt etiske dilemmaer
 • Lidelse og død – de sidste levedøgn

Ansøgningsfrist er 17. november 2020

Vil du vide mere

Læs mere om fordeling af undervisning, adgangskrav, eksamen og tilmelding på modulet VIA University College

Du kan også læse mere om den sundhedsfaglige diplomuddannelse