Spring til hovedindhold

Modul: Palliativ indsats med fokus på symptomlindring

Uafvendeligt døende patienter skal have adgang til specialiseret palliation. Nu kan du tage palliationsmodul på C-niveau jf DMCG-PAL’s anbefalinger til sygeplejersker, udviklet i samarbejde med hospicechefer og ledere fra palliative enheder.

Målgruppe

Forløbet er målrettet sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med palliation på specialiserede niveau. Form og indhold i modulerne jf. Studieordningens er tilpasset C-niveau i Anbefalinger til kompetenceudvikling for sygeplejersker i den palliative indsats, 2012.

Udbytte

Du får kompetencer inden for den specialiserede indsats i modulernes tematikker og der er fokus på følgende roller, som er beskrevet i DMCG-PALs anbefalinger til sygeplejersker:

 • Professionel
 • Kliniske sygeplejersker på specialiseret palliativt niveau
 • Samarbejder
 • Sundhedsfremmer

Eksempelvis

 • Du kender dødsprocessen og ved hvordan du kan lindre fysiske symptomer, angst og lidelse
 • Du kan indgå i det tværprofessionelle arbejde 
 • Du kan støtte patient, pårørende og efterlevende i forhold til livskvalitet, mestring og bearbejdning af sorg og krise
 • Du har kendskab til lovstof om sociale aspekter i forbindelse med livstruende sygdom
 • Du kan håndtere etiske dilemmaer
 • Du kender almene ritualer, arbejdsfordeling og retningslinjer ved dødsfald
 • Du kan indgå i udviklingsarbejde

Ansøgningsfristen er 17. juni 2021.

Følg linket for at læse om det faglige indhold, undervisningen og adgangskrav på VIAs hjemmeside