Spring til hovedindhold

Modul: Rehabilitering i forhold til ældre med nedsat funktionsevne

Københavns Professionshøjskole udbyder i efteråret 2021 modulet “Rehabilitering i forhold til ældre med nedsat funktionsevne” med undervisning i perioden fra 25. oktober til den 20. december 2021.

Modulet er til dig, der arbejder med rehabilitering i forhold til ældre, fx på en rehabiliteringsenhed, i visitationen eller på et sundheds- og træningscenter. Du vil få styrket din teoretiske forståelse af funktionsevnebegrebet og rehabilitering ud fra en personcentret tilgang.

Undervisningen er bygget op omkring ICF-modellen, hvor vi undervejs kommer omkring alle aspekter i forhold til det samlede hverdagsliv og konsekvenser af en nedsat funktionsevne.

Modulet giver dig forskellige perspektiver på aldring med afsæt i et tværprofessionelt perspektiv.

Vi sætter særligt fokus på stimulation af sanser og kognition, ernæring, fysisk aktivitet og udeliv.

Indhold

  • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
  • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
  • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
  • Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv
  • Interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe

Målgruppe

Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, ernærings- og sundhedsprofessionsbachelorer, psykomotoriske terapeuter og andre, der arbejder med ældre med nedsat fysisk og/eller kognitiv funktionsevne.

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes i perioden d. 25/10 til d. 20/12. Opgaveskrivning i december.
Undervisningen er tilrettelagt med såvel fremmøde som e-læring og andre virtuelle læringsaktiviteter, herunder også studiegrupper. Feltstudier indgår som planlagt studieaktivitet.
Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på ca. 5 sider

Tilmeldingsfrist: 13. september 2021

LÆS MERE PÅ KP.DK OM OPTAGELSE ETC.