Spring til hovedindhold

Nærvær og medfølelse – træning, der gør en forskel!

Dagen er delt op, så den første halvdel fokuserer på at formidle forskningsresultater samt skabe rum for erfaringsdeling omkring det at skabe et arbejdsmiljø, der tilgodeser nærværende og medfølende interaktioner.

Den anden halvdel af dagen fokuserer på at skabe rum for nærvær og medfølelse gennem musik, kunst og krop. Dernæst bringes disse erfaringer i samspil med refleksioner omkring, hvordan vi støtter hinandens følelse af værdighed gennem nærvær.

Program

9.30: Morgenkaffe med croissanter og frugt.

10.00: Velkommen ved antropolog og projektleder Ann Ostenfeld-Rosenthal.

10.15: Hvad får hospicemedarbejdere ud af at træne nærvær og compassion? ved humanistisk sundhedsforsker Hanne Bess Boelsbjerg, Interacting Minds Centre, Aarhus Universitet suppleret af psykolog Nanja Holland Hansen, Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

11.00: Mindfulness og compassion som organisatorisk fundament i CSB ved Mikael Carlsen, centerchef og Marianne Andreasen, arbejdsmiljøkoordinator på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, Århus Kommune.

12.00: Frokost buffet med veganske retter v. Jespers Torvekøkken.

13.00: Fordybelse i nærvær. Musikalsk indslag ved Kiku Day, musik etnolog og japansk fløjtespiller.

13.40: Kropsligt nærvær! Ved danser og performer Dorte Bjerre Jensen.

14.00: Filmfremvisning v. Mette Bahnsen, Persona Film. ’Jeg trækker vejret – og så er jeg dig nær.’
En undervisningsfilm om nærvær og compassion træning for hospicemedarbejdere.

14.30: Kaffe og kage – mulighed for kort gåtur

15.00: Vær nær – værdighed og nærvær som forudsætning for ’det gode liv’ og ’den gode død’ ved præst og forfatter Lotte Mørk, Rigshospitalet.

16.00: Afrunding ved Ann Ostenfeld-Rosenthal og Hanne Bess Boelsbjerg

16.15: Tak for i dag!

Praktiske informationer

Deltagelse er gratis.

Tilmelding til bess@clin.au.dk senest d. 5. januar 2021.

Temadagen er ligesom forskningsprojektet finansieret gennem en bevilling fra Velliv, der arbejder for at forbedre den mentale sundhed på private arbejdspladser.

Download information om temadagen som PDF