Spring til hovedindhold

Nøglepersonsuddannelse i palliation 2022-2023

Målgruppe

Kurset henvender sig til sygeplejersker fra hjemmeplejen, hospitaler og plejeboliger, som arbejder med palliativ indsats på basalt niveau.

Kurset er for sygeplejersker fra Østdanmark.

Indhold

Gennem kurset rustes deltagerne til at indgå som nøgle- eller ressourcepersoner for den palliative indsats på egen arbejdsplads – jf. anbefalingerne fra DMCG-PAL (Niveau B2). Formålet er at forbedre den palliative behandling på basisniveau og styrke samarbejdet på tværs af sektorerne.

Hvert kursus består af 3 moduler af fem dages varighed (hverdage).

Kursusledere: Lisbeth Jantzen og Suzi Kongsager.

Læs mere om uddannelsen på:

https://sanktlukas.dk/noegleperson-i-palliation-uddannelse-for-sygeplejersker/

Datoer

Datoer for hold i 2022-2023 er:

2.-8. november 2022 (1. modul)

18.-24. januar 2023 (2. modul)

8.-14. marts 2023 (3. modul)

Tilmelding

Du tilmelder dig på:

https://sanktlukas.dk/tilmelding-til-noeglepersonsuddannelsen/

Tilmelding er bindende.