Spring til hovedindhold

ONLINE: 2nd International Conference on Physical Therapy in Oncology (ICPTO)

Konferencen afholdes online den 3.-4. maj 2021.
“Forskning møder klinisk praksis” er temaet for den 2. internationale konference om kræft for fysioterapeuter (ICPTO)
Bemærk: Konferencen er grundet pandemien omlagt til en online konference.

Følg linket og se en videoopsummering af konferencen ved Kristin Campbell, PT, PhD, FACSM

Fysioterapeuter spiller en afgørende rolle, når det handler om at hjælpe patienter med kræft med at håndtere bivirkninger og uønskede langtidseffekter som fatigue, forringet kondition og nedsat muskelstyrke, muskuloskeletale forandringer og lymfødem. Forskning inden for onkologisk fysioterapi er i løbet af de sidste 20 år kommet langt. Målet med konferencen er at samle fysioterapeuter fra hele verden for at kunne dele viden, kliniske erfaringer og høre om den nyeste forskning.

Det overordnede tema for konferencen er: “Forskning møder klinisk praksis”.

Oplægsholdere og netværk

Oplægsholderne på denne konference er internationalt anerkendte forskere, kliniske eksperter og ledere. De kommer fra USA, England, Holland, Sverige, Canada, Australien og Danmark.

Poster

Der kan indsendes abstract på postere omhandlende både forskning, udviklingsprojekter og eksempler fra kliniske praksis. Find vejledning til abstract her

Alle postere bliver udstillet, og udvalgte postere bliver præsenteret i en parallel-session.

Dagskurser før og efter konferencen

Se mere på fysio.dks hjemmeside

Indhold for konferencen

Konferencen er bygget op om fire temaer:

1. Nedsat muskelstyrke: Kræft og kræftbehandlingen kan både direkte og indirekte forårsage tab af muskelmasse og funktion. Hos nogle patienter kan dette føre til yderligere svækkelse af i forvejen svage muskler. Fysisk træning kan i mange tilfælde både opretholde eller forsinke fysiske funktionstab og opbygge muskelmasse.
I modsætning til, hvad man troede tidligere, er styrketræning godt, hvis den skræddersys til den enkelte patient, og der tages højde for, at mange faktorer har betydning for et godt træningsresultat. Træningen skal ramme både den øverste og nederste del af kroppen og dermed bidrage til forbedret fysisk funktion og øget livskvalitet. Sessionen giver et overblik over den nyeste forskning, rationalet for styrketræning og eksempler fra klinisk praksis.

2. Lymfødem: Sekundær lymfødem er en hyppig konsekvens af kræftbehandlingen, og de berørte patienter føler sig sygdomsramte. Tidlig opsporing og regelmæssig kontrol kan forhindre udvikling af kronisk lymfødem. Denne session omhandler desuden ny viden om inflammation, manuel lymfedrænage og fysisk træning til patienter med lymfødem i UE.

3. Palliativ behandling: I sessionen belyses patientens funktionelle kapacitet og hvordan man sætter det rigtige mål for patienten. Desuden kommer man ind på brugbarheden af fysisk træning til patienter i det palliative stadie. Sekundær traumatisering af sundhedsprofessionelle bliver også berørt.

4. Knoglemetastaser: Forskere har undgået at gennemføre træningsstudier med kræftoverlevere med koglemetastaser, da de har en større risiko for frakturer, spinal kompression og forværring af smerter i knoglerne. Alligevel anbefaler retningslinjerne, at kræftoverlevere med knoglemetastaser undgår inaktivitet.
I 2017 blev der nedsat en international arbejdsgruppe, som skulle blive enige om dosering af træning til patienter med knoglemetastaser. Denne session giver et helt aktuelt overblik over arbejdsgruppens anbefalinger, evidensen på området og har også fokus på implementering i klinisk praksis.

Oplægsholdere og undervisere

 • Lee Jones, exercise scientist, PhD. Professor at Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA
 • Nicole Stout, DPT, CLT-LANA, FAPTA. Sarasota, Florida, USA
 • Christopher Barnes, PT, DPT, PhD student. University of Utah, USA
 • Amy Dennett, PT, PhD. La Trobe University, Melbourne, Australia
 • Nele Devoogdt, PT, PhD. Professor at Department of rehab sciences KU Leuven, Belgium
 • Sandi Hayes, PT, PhD. Professor at Queensland University of Technology, Brisbane, Australia
 • Karin Johansson, PT, PhD. Assistant professor at University of Lund, Sweden
 • Caroline Speksnijder, PT, PhD. Associate professor at University of Utrecht & University Medical Center, Utrecht, The Netherlands
 • Bente Klarlund Pedersen, MD, MDSc. Professor at Centre for Physical Activity Research, University Hospital Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
 • Jesper Frank Christensen, cand. scient., PhD. Postdoc at Centre for Physical Activity Research, University Hospital Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
 • Kerri Winters-Stone, PT, PhD. Professor at Health & Science University, Oregon, USA
 • Eva Jespersen, PT, MscR, PhD. Post doc. at REHPA and University Hospital, Odense, Denmark
 • Per Isdal, aut. psychologist. Director ATV Stavanger, Norway
 • Morten Quist, PT, PhD. Research physiotherapist at University Hospital Rigshospitalet, Copenhagen, Denmark
 • Kristin Campbell, PT, PhD. Associate professor at University of British Columbia, Vancouver, Canada
 • Martijn Stuiver, PT, PhD. Associate professor at Amsterdam University of Applied Sciences, clinical epidemiologist Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, The Netherlands
 • Sally Boa, speech therapist, PhD. University of Glasgow, UK
 • Andrea Cheville, MD, PhD. Professor of Physical Medicine and Rehabilitation at Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, USA

Find programmer for de alle dage på fysio.dk

Målgruppe: Fysioterapeuter fra alle sektorer, der arbejder med patienter med kræft. Konferencen henvender sig til praktikere såvel som til forskere.

Tilmeld sker gennem den internationale tilmeldingsside, hvor du skal oprette en profil for at kunne tilmelde dig konferencen.

Læs mere her: https://www.fysio.dk/kurser–uddannelse/kursuskalender/international-konference-om-kraft—icpto