Spring til hovedindhold

Online konference: Kræftpolitisk Forum 2021

Kræftpolitisk Forum Konference 24. marts 2021 kl. 12.00-15.30.
Hvordan kan et sundhedsudspil styrke rehabilitering, senfølger og palliation for kræftpatienter? − Fokus på ansvar, data og kvalitet.

Kræftpatienter og kræftlæger inviterer til Kræftpolitisk Forum 2021.

Det er forventningen, at regeringen i løbet af 2021 vil komme med et sundhedsudspil. For kræftpatienter og pårørende er tre temaer særligt i spil, når en sundhedsreform skal adressere udfordringer i det danske sundhedsvæsen, nemlig rehabilitering, senfølger og den palliative indsats. Inden for alle tre områder er samspillet mellem hospital, praktiserende læge og kommune af afgørende betydning for kræftpatienterne.

Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk), Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Kræftens Bekæmpelse inviterer til digital konference, hvor udfordringer og løsninger i forhold til indsatsen belyses og debatteres.

På konferencen drøfter en række fagfolk og beslutningstagere:

  • Hvem der har ansvaret for indsatserne inden for rehabilitering, senfølger og palliation
  • Om vi har de nødvendige data for at vurdere indsatsen
  • Hvordan et sundhedsudspil kan understøtte kvaliteten i indsatsen og det nødvendige samspil mellem de forskellige aktører

– til gavn for kræftpatienter og deres pårørende.

Download konferencens program som PDF

Baggrund

Kræftens Bekæmpelse har de seneste par år set på, hvilken viden der er om kvaliteten af kræftpatienters forløb. På den baggrund har Kræftens Bekæmpelse udarbejdet fire rapporter om viden om kvalitet i kræftpatientforløbet – en kort overbliksrapport og tre temarapporter om viden om kvalitet relateret til henholdsvis forløbet fra symptom til diagnose, de kliniske kvalitetsdatabaser og inden for rehabilitering og palliative indsatser.

Download rapporterne som PDF’er:

Tilmelding

Tilmeld dig: https://www.tilmeld.dk/kbkonf2021/signup

Tilmeldingsfrist: 15. marts 2021

Ved spørgsmål angående tilmelding kontakt os venligst via Kbkonf2021@cancer.dk