Spring til hovedindhold

Palliativ indsats med fokus på mellemmenneskelige aspekter, C niveau

​Uafvendeligt døende patienter skal have adgang til specialiseret palliation. Nu kan du tage også dette palliationsmodul på C-niveau jf DMCG-PAL’s anbefalinger til sygeplejersker, udviklet i samarbejde med hospicechefer, ledere og medarbejdere fra palliative enheder.

Om modulet

Det er et valgmodul, der indgår i den sundhedsfaglige diplomuddannelse på 10 ECTS.

Du får kompetencer inden for den specialiserede indsats i modulernes tematikker og der er særligt fokus på følgende roller, som er beskrevet i DMCG-PALs anbefalinger til sygeplejersker:

  • Klinisk sygepleje
  • Kommunikator
  • Samarbejde
  • Leder og koordinator

Med modulet styrker du din tilgang til at forstå, arbejde og kommunikere med patienter og pårørende i den specialiserede palliative indsats med afsæt i forskellige kulturelle, spirituelle og religiøse værdier.

Du bliver bedre til at:

  • Være tovholder for patientforløb i den palliative indsats
  • Tage udgangspunkt i patientens kulturelle og religiøse værdier
  • Forstå og samarbejde med familien i den ændrede rolle som pårørende
  • Samarbejde med andre professioner i den palliative indsats

Læs yderligere information om undervisningen, adgangskrav mv. på VIA University Colleges hjemmeside

Målgruppe

Modulet er målrettet sundhedsfaglige medarbejdere som arbejder med palliation på specialiseret niveau, og form og indhold i modulet jf. Studieordningen er tilpasset C-niveau i Anbefalinger til kompetenceudvikling for sygeplejersker i den palliative indsats, 2012.

Praktisk information

Ansøgningsfrist den 6. juni 2022.

Tilmeld dig her:

https://app.nemstudie.dk/uddannelse/0/5dac5bdb-3f5f-ec11-a2f3-005056b2f3ea