Spring til hovedindhold

Palliativ indsats – med fokus på mellemmenneskelige aspekter

Er du interesseret i den nyeste viden om uhelbredeligt syge og døendes reaktioner på deres livssituation? Vil du vide mere om de aspekter ved livet, som får en særlig betydning ved alvorlig sygdom og livets afslutning? Så er dette modul noget for dig.

Målgruppe

Sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter og socialrådgivere der arbejder med palliation på hospitaler, kommuner eller på hospice.

Om modulet

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksis på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modulet giver dig indsigt og viden, som ruster dig til at være nærværende og professionel i samspillet med uhelbredeligt syge og deres familier.

Du får fokus på den tværfaglige indsats betydning for samspil og kommunikation mellem familiens medlemmer som pårørende, både børn, unge og ældre. Vi drøfter den eksistentielle indflydelse samt de kulturelle, sociale og samfundsmæssige forståelser af død og lindring. Hele modulet giver dig rammen til en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse.

På uddannelsen underviser eksperter i psykologiske, eksistentielle og åndelige aspekters betydning for dit samspil med de uhelbredeligt syge og deres familier.

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at identificere de udfordringer, som familierne har
 • Du lærer at analysere og forstå familiernes reaktioner og behov. Målet er at lindre lidelse, og du lærer ud fra den nyeste viden at tilrettelægge den tværfaglige palliative indsats
 • Du får en unik mulighed for at udbygge dit faglige netværk på tværs af kommuner, hospitalsafdelinger og hospices, da du deltager sammen med kolleger fra flere regioner.

Det faglige indhold

 • Dødens betydning i samfundet og hverdagslivet
 • Kulturelle og religiøse forståelser af død og lindring
 • Patientologi
 • Samtaler om liv og død
 • Familien – pårørende herunder børn, unge og ældre
 • Eksistentiel, spirituel og religiøs lidelse og lindring
 • Organisatoriske udfordringer – forløbskoordinering – kliniske retningslinjer
 • Samarbejde og formidling tværfagligt og tværsektorielt.

Læs mere om adgangskrav mv. på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Tilmeldingsfristen er den 15. december 2022.