Spring til hovedindhold

Palliativ indsats – symptomlindring og evidensbaseret praksis

Lindring af symptomer og lidelser hos den uhelbredeligt syge og døende. Det kræver en særlig indsigt at give uhelbredeligt syge og døende den bedst mulige pleje. Med udgangspunkt i evidens og betydningen af den tværfaglige indsats får du indsigt i, hvordan du bedst lindrer symptomer.

Om modulet

Hvad er vigtigt for den syges oplevelse af livskvalitet og mening? Har du været i tvivl om, hvordan du bedst lindrer den syges dyspnø, smerter og træthed? Så få indsigt i, hvordan du bedst håndterer og lindrer i den uhelbredeligt syge med dette modul.

Det får du ud af modulet

På uddannelsen underviser eksperter i lindring af den syges symptomer på baggrund af evidensbaseret viden. Det betyder:

  • Du får ny viden, der i samspil med dine erfaringer giver grundlag for at træffe beslutninger om lindring af den syges symptomer, så du ikke bare føler at du gør det rigtige, men ved det.
  • Du får indsigt i, hvordan du kan hjælpe til at øge livskvaliteten og skabe og meningsfulde aktiviteter samtidig med, at du bliver klogere på de og mestringsstrategier, der har indflydelse på den uhelbredeligt syge og døende.
  • Du vil se, hvordan symptomlindring ved fysiske lidelser og komplekse tilstande danner rammen for en udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksisfordybelse.
  • Du får mulighed for at udbygge dit faglige netværk, idet du gennemfører uddannelsen sammen med kolleger fra flere regioner på tværs af kommuner, hospitalsafdelinger og hospices.

Det faglige indhold

  • Livskvalitet og meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos uhelbredeligt syge og døende mennesker
  • Indsats ved dyspnø, smerte, træthed, gastroentestinale symptomer
  • Evidens og palliativ indsats
  • Juridiske og sociale aspekter
  • Lidelse og død – de sidste levedøgn.

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksis på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Læs mere om adgangskrav m.m. på KP’s hjemmeside.

Praktisk information

Tilmeldingsfristen er den 26. august 2022.

Ansøg om plads via dette link:

https://www.kp.dk/videreuddannelser/hold/palliativ-indsats-symptomlindring-og-evidensbaseret-praksis-0405454/