Spring til hovedindhold

Palliativ medicin

Målgruppe

Speciallæger inden for følgende specialer:

 • onkologi
 • almenmedicin
 • internmedicinsk
 • kirurgisk speciale
 • samfundsmedicin
 • anæstesiologi
 • andre relevante specialer.

Alle regioner har et fast antal deltagere ud fra en regional fordelingsnøgle fra Danske Regioner:

 • Region Hovedstaden har 7 pladser
 • Region Sjælland har 4 pladser
 • Region Syddanmark har 5 pladser
 • Region Midtjylland har 5 pladser
 • Region Nordjylland har 3 pladser.

Beskrivelse

Fagområdet palliativ medicin omfatter behandling af mennesker med livstruende sygdom og behov for lindring af komplekse symptomer af fysisk, psykisk, eksistentiel og social karakter såvel i sygdomsforløbet som ved livets afslutning.

I sin tilgang til den palliative patient, har den palliative mediciner behov for en mangfoldig viden om forskellige sygdomme og patientens forløb, uafhængigt af speciale og diagnosegruppe, og samtidig er der behov for højtspecialiseret viden og færdigheder omkring symptombehandling, kommunikation samt psykosocial og eksistentiel støtte ved livstruende sygdom og livets afslutning.

Teoretisk kompetenceudviklingsforløb i palliativ medicin:

Det teoretiske kompetenceudviklingsforløb består af 30 kursusdage, fordelt på 6 moduler. Modulerne er planlagt som internat, á 5 dages varighed og vil omhandle følgende emner:

 • Symptomlindring af patienten med livstruende sygdom
 • Lindring og støtte af patient og pårørende ved livets afslutning
 • Kommunikation som arbejdsredskab i samtalen med mennesker, der har alvorlig sygdom tæt inde på livet
 • Faglig udvikling indenfor palliativ medicin
 • Vejledning, uddannelse og undervisning i palliativ medicin
 • Medvirken til palliativ medicinsk forskning
 • Tværfagligt samarbejde
 • Refleksion over egen praksis.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 1. september 2022.

Ansøgere kan forvente svar på ansøgningen senest den 1. oktober 2022.

Læs mere om uddannelsen og find tilmeldingen på Region Midtjyllands Plan2Learn.

Finansieringen af uddannelsen skal være aftalt med din afdelingsledelse ved tilmelding.

OBS: Du skal påregne transportudgifter i forbindelse med de enkelte moduler.