Spring til hovedindhold

Patientinddragelse i forskning

På dette kursus bliver du klædt på til at inddrage patienter i din forskning. Over fire workshops bliver du blandt andet introduceret til at etablere partnerskaber med patienter, og du får værktøjer til at dokumentere og evaluere inddragelsen.

Hvad er patientinddragelse i forskning, hvorfor er det vigtigt – og hvordan gør man? Det kan du blive klogere på med dette kursus, som løber over fire workshops i efteråret 2022.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er forskere med interesse i at inddrage patienter i eget forskningsprojekt. Kurset henvender sig primært til forskere for hvem inddragelse af patienter i projekter er forholdsvist nyt.

Mål

Formålet med kurset er, at deltagerne:

Får viden om hvad man forstår ved patientinddragelse i forskning, og værdien af det.
Bliver introduceret til metoder til patientinddragelse i forskning.
Får mulighed for at dele viden og refleksioner med andre.
Får mulighed for sparring på eventuelle egne projekter
Pris og tilmelding
Det koster 5.000 kroner ekslusiv moms at deltage på kurset.

Du tilmelder dig kurset ved at udfylde formularen i bunden af siden. Bemærk, at der er tilmeldingsfrist den 10. september.

Set-up

Der afholdes fire workshops, som har hvert sit tema inden for inddragelse af patienter i forskning. Bemærk, at to af workshoppene er med fysisk fremmøde i København.

Datoerne er: 20. september, 25. oktober, 17. november og 13. december

Hver workshop indeholder et vidensoplæg med efterfølgende gruppedrøftelser. Det er vores ambition at gøre kurset praksisnært, så ud over at have fokus på hvad og hvorfor, har vi fokus på hvordan gennem hele kurset.

Vi har inviteret såvel danske som udenlandske oplægsholdere. Derfor vil to af workshoppene foregå på engelsk.

Se programmet for de enkelte workshops, læs mere om kurset og tilmeld dig på Danske Patienters hjemmeside