Spring til hovedindhold

Rehabilitering i forhold til ældre med nedsat funktionsevne

Få styrket din forståelse af funktionsevnebegrebet og rehabilitering ud fra en personcentret tilgang.

Om modulet

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen sundhedsfremme og forebyggelse på den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modulet er til dig, der arbejder med rehabilitering i forhold til ældre, fx på en rehabiliteringsenhed, i visitationen eller på et sundheds- og træningscenter. Du vil få styrket din teoretiske forståelse af funktionsevnebegrebet og rehabilitering ud fra en personcentret tilgang.

Undervisningen er bygget op omkring ICF-modellen, hvor vi undervejs kommer omkring alle aspekter i forhold til det samlede hverdagsliv og konsekvenser af en nedsat funktionsevne.

Modulet giver dig forskellige perspektiver på aldring med afsæt i et tværprofessionelt perspektiv.

Vi sætter særligt fokus på stimulation af sanser og kognition, ernæring, fysisk aktivitet og udeliv.

Bemærk: modulet er en tonet version af modulet ‘Rehabilitering i forhold til en udvalgt gruppe’, som også udbydes på Københavns Professionshøjskole. Du kan kun tage modulet én gang.

Fagligt indhold

Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver
Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe
Samfundsmæssige, institutionelle og lokale muligheder for iværksættelse af rehabiliteringsindsats i relation til den valgte gruppe
Rehabilitering og hverdagsliv i et borgerperspektiv
Interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe

Hvem deltager?

Sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, pædagoger, ernærings- og sundhedsprofessionsbachelorer, psykomotoriske terapeuter og andre, der arbejder med ældre med nedsat fysisk og/eller kognitiv funktionsevne

Praktiske oplysninger

Undervisningen er tilrettelagt med såvel fremmøde som e-læring og andre virtuelle læringsaktiviteter, herunder også studiegrupper. Feltstudier indgår som planlagt studieaktivitet. Modulet afsluttes med en skriftlig opgave på ca. 5 sider.

Læs mere om adgangskrav etc. på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Tilmeldingsfristen er den 1. december 2022.