Spring til hovedindhold

Sårbare etniske minoriteter i overgange fra hospital til kommune

Indbydelse til seminar for ansatte, chefer, ledere og politikere i Odense Kommune og Odense Universitetshospital, Region Syddanmark

Målgruppe

Seminaret er for ansatte, chefer, ledere og politikere i Odense Kommune og på Odense Universitetshospital.

Information

Ved seminariet sættes spot på løsningsmodeller til at understøtte overgange til kommunale sundhedstilbud for sårbare etniske minoriteter.

Der præsenteres resultater fra undersøgelserne: En tværsektoriel peer-mentorintervention og anbefalinger til en peer-mentorbaseret tilgang til det sundhedsfremmende arbejde med flygtninge og indvandrere i både primær- og sekundær sektor.

Oplægget om personcentrede og inddragende forløb sætter fokus på at belyse, hvordan frivillighed – med fokus på personcentrede og inddragende tilgange – kan facilitere bedre overgange mellem sektorer for sårbare grupper.

Program

Kl. 13.00 – 13.15: Velkomst: Introduktion til seminariet m.m.
v. Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør, OUH

Kl. 13.15 – 14.15: Oplæg om undersøgelsens resultater: En tværsektoriel peer-mentor intervention
v. Lisa Duus, specialkonsulent, og Dorthe Nielsen, professor, OUH

Kl. 14.15 – 14.30: Cases: Fortællinger om konkrete peer-mentor og patientforløb
v. Peer-mentorer tilknyttet Indvandrermedicinsk Klinik, OUH

Kl. 14.30 – 14.45: Kaffepause og netværk

Kl. 14.45 – 15.15: Workshop: Diskussionsspørgsmål fra undersøgelsen ift. implementering (patienter og peer-mentorer deltager i workshoppen)
Kort opsamling i plenum

Kl. 15.15 – 15.55: Oplæg: Frivillighed og personcentrerede inddragende forløb, hvorfor og hvordan?
v. Sussi Maach, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter

Kl. 15.55 – 16.00: Afrunding og vejen frem
v. Dorthe Nielsen, professor, OUH

Der bliver serveret en let forplejning bestående af: Kaffe, te, kage, vand og frugt.

Tilmelding

Deltagelse på seminariet er gratis. Tilmelding er først til mølle og senest d. 1. november på flg. link: Seminar: Sårbare etniske minoriteter i overgange fra hospital til kommune | Region Syddanmark (plan2learn.dk)

Tak til Sundhedskartellet og Danske Regioner for økonomisk støtte.