Spring til hovedindhold

Social ulighed i rehabilitering

En spændende temaeftermiddag med fokus på social ulighed i rehabilitering den 14. december 2021 på Bispebjerg Hospital. Et svært, men vigtigt område! Der er både mulighed for ny inspiration, drøftelser og netværk.

Program

14:00-14:10 Velkommen v/ Ulla Toft 14:10-14:40 Resultater fra projektet ”Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde” (RESULT) v/ Sanne Lykke Lundstrøm, Karin Burns og Louise Meinertz Jakobsen

14:40-14:55 Resultater fra projektet ”Ulige gavn af sundhedstilbud – Et kvalitativt studie af type 2 diabetesbehandlingen” v/ Sofie á Rogvi og Ann Dorrit Guassora

14:55-15:05 Karakteristik af deltagere i rehabilitering på baggrund af data fra Sundhedsprofilen og data fra Københavns Kommune v/ Louise Meinertz Jakobsen

15:05-15:15 Kaffe og Kage

15:15-15:30 Diskussion ved bordene: Hvad giver studiernes resultater anledning til i forbindelse med rehabiliteringsindsatserne i hospital og kommune?

15:30-15:45 Hjerterehabilitering til alle: Et igangværende randomiseret interventionsstudie med en flerstrenget indsats på tværs af sektorer (HeRTA) v/ Hanne Birke

15:45-16:00 Inklusion og fastholdelse af særligt sårbare diabetespatienter i skræddersyede rehabiliteringstilbud i Hvidovre Kommune v/ Tanya Treu Pedersen, diabetes koordinator og projektsygeplejerske

16:00-16:20 Diskussion ved bordene: Hvordan ser fremtiden ud for rehabilitering?

16:20-16:30 Afslutning v/ Ulla Toft

Praktisk information

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Tilmeldingsfrist er den 7. december 2021.

Det er gratis at deltage på temaeftermiddagen.

Tilmelding sker på mail til: thea.harring.kronborg@regionh.dk

Download invitationen som PDF