Spring til hovedindhold

Sundhedskompetence på tværs af kommuner og Region Syddanmark

Hvordan kan vi skabe mere lighed i sundhed ved at styrke både individuel-, digital- og organisatorisk sundhedskompetence hos mennesker i sårbare situationer på tværs af sektorer?

Region Syddanmark, Center for Forebyggelse i praksis, KL og Sundhedsstyrelsen inviterer til en fælles temadag, der sætter fokus på, hvordan vi kan arbejde i praksis for at fremme lighed i sundhed i mødet med sundhedsvæsenet.

Lighed i sundhed handler blandt andet om at imødekomme menneskers forskellige viden og ressourcer. Nogle skal have mere hjælp end andre til at håndtere deres sygdom og sygdomsforløb. Her giver sundhedskompetence en konkret forståelsesramme og systematik i at arbejde med menneskers forskellige behov. Hvordan kan vi organisere sundhedstilbud, så vi kan møde menneskers forskellige præmisser?

Formål med temadagen

At deltagerne får indsigt i begrebet sundhedskompetence og at denne viden kan omsættes i egen praksis på tværs af fagligheder og sektorer med henblik på at fremme lighed i mødet med sundhedsvæsenet.

Indhold af temadagen

  • Oplæg om individuel og organisatorisk sundhedskompetence v/ Anna Aaby, læge, ph.d. ved Aarhus Universitets Hospital, Rasmus Baagland og Christina Ersbøll Ross, Sundhedsstyrelsen
  • Digitale sundhedskompetencer i Syddanmark og borgere med etnisk minoritetsbaggrund v/ Randi Lehmann Boesen, Antropolog og Innovationskonsulent og Bo Hanfgarn Eriksen, Chefkonsulent, Ph.d.
  • Oplæg om at tænke sundhedskompetence udover sundhedsvæsenet v/ Carsten Kronborg Bak, lektor Socialrådgiveruddannelsen, UC SYD
  • 4 praksiseksempler fra region og kommuner om deres arbejde med at styrke sundhedskompetence
  • Der vil i løbet af dagen være drøftelser på tværs af fagligheder og sektorer om, hvordan sundhedskompetence kan omsættes i praksis i mødet med mennesker med forskellige sundhedskompetenceniveauer

Se det fulde program i PDF

Målgruppe 

Kommunale og regionale ledere og medarbejdere, ansatte i almen praksis samt andre faggrupper, der beskæftiger sig med borgere med kronisk sygdom.

Tilmelding

Temadagen bliver afholdt fra kl. 09:00-15:30, med mulighed for morgenmad fra kl. 08:30. 

Tilmelding skal ske senest den 1. juni 2023 via Conference Manager.

Kontakt

Kontakt vedr. temadagen 
Line Mathilde Knudsen 
E-mail: limk@kl.dk 
Tlf.: 30570845

Til top