Spring til hovedindhold

Temadag: Demens og kreativitet – når ordene forsvinder

På Nationalt Videnscenter for Demens’ temadag den 26. august 2021 kl. 10-16 får du indblik i den nyeste forsk­ning i kreative udtryksformer med terapeutiske eller rekreative formål.

Målgruppe

Demenskoordinatorer, ergoterapeuter, pædagoger, psyko­loger og fagprofessionelle, der arbejder med akti­viteter i dagcentre, frivilligcentre, aktivitets- og rådgivnings­centre.

Temadagen

Forskning har vist, at kreative og kunstneriske aktiviteter og behandlingstilbud kan være gavnlige for menne­sker med demens. Med tiden mister mange de gængse måder at udtrykke sig på, men hvis personens intakte evner og ressourcer, fx forestillingsevne, fantasi, spontanitet, følelser og kreativitet bringes i spil, opstår nye muligheder for kommunikation, forbedret selvværd og forstærkede sociale relationer.

På temadagen får du indblik i den nyeste forsk­ning i kreative udtryksformer med terapeutiske eller rekreative formål. Du præsenteres for forskellige kreative udtryksformer, der i praksis kan hjælpe personer med demens til livskvalitet og nye måder at udtrykke sig på. Der er fokus på læsegrupper, kunstgrupper, kreativ aftenskole, reminiscensteater og musikterapi, samt hvordan  disse tilbud kan organiseres i et demensvenligt samfund.

Find alle oplægsholdere på videnscenterfordemens.dk

Download PDF af programmet

Læs mere om temadagen som PDF

Tilmelding

Pris: 1.495

Max 60 personer

Tilmeldingsfrist: 21. juli 2021

Link til tilmelding: https://www.conferencemanager.dk/demensogkreativitetaugust2021/signup