Spring til hovedindhold

Tværsektoriel forskning i Danmark – Status og fremtid

Konferencen præsenterer aktuel tværsektoriel forskning i Danmark. Vi stiller skarpt på, hvilke forskningsspørgsmål og vidensudvikling de forskellige brugere peger på som nødvendige i fremtidens sundhedsvæsen. Et centralt og indledende spørgsmål til konferencen er: Hvad mener de centrale brugergrupper vi skal forske i?

Som en del af rammen for tværsektoriel forskning præsenteres den nye National Strategi for Forskning i Primær Sundhedssektoren samt en Kortlægning af tværsektoriel forskning i Danmark.

Efter frokost præsenterer et udvalg af forskere deres aktuelle forskning i det tværsektorielle felt med fokus på: Hvad forskes der i – og hvordan? 

Afslutningsvis diskuterer vi spørgsmålet: Hvordan kan vi styrke tværsektorielle forskningsmiljøer?

Se hele programmet for dagen inkl. information om workshops på websiden om konferencen

Målgruppe

Konferencen henvender sig til forskere og sundhedsvæsenets aktører, der har interesse i det tværsektorielle forskningsfelt.

Arrangører

Det Nære Sundhedsvæsen (DNS) og PROgrez Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus begge fra Region Sjælland, Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd (VIVE) og Institut for Regional Sundhedsforskning, (IRS) Syddansk Universitet (SDU).

Støttet af midler fra Novo Nordisk Fondsmidler.