Spring til hovedindhold

Tværsektorielt webinar om basal palliation

Netværksgruppen for kompetenceudvikling til ansatte, der arbejder med kræftramte inviterer dig til temaeftermiddag om basal palliation. Ved at deltage får du mulighed for at få ny viden fra fagfolk og eksperter, videndele, erfaringsudveksle og måske skabe netværk på tværs af sektorer. Temaeftermiddagen afvikles som webinar, og det vil have fokus på den basale palliation og samarbejdet mellem sektorerne.

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft.

Formålet med temaeftermiddagen er: Vidensdeling og erfaringsudveksling om tilbud og muligheder på tværs af sektorer, samt at skabe rum for netværksdannelse for at øge samarbejdet og optimere patientens håndtering af livet med/efter kræft.

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle som arbejder med kræftrehabilitering og palliation, ansat på hospitaler, i almen praksis og i kommuner

Program

13.45 Tjek ind med mulighed for teknisk assistance

14.00 Velkomst og introduktion til webinaret, ved kræftrehabiliteringssygeplejerske Lise Bjerrum Thisted, Klinik for Senfølger og Kræftrehabilitering, Rigshospitalet

14.10 Ansvar og kommunikation på tværs af sektorer indenfor rehabilitering og palliation – pilottest på Rigshospitalets Afdeling for Kræftbehandling, ved afdelingssygeplejerske Susanne Friis-Hasché og klinisk sygeplejespecialist Rie Juhl Elsborg

I Klinik for patienter i behandling for hovedhals- og lungekræft er der igangsat kvalitetsforbedrende tiltag. Erfaringer fra projekt om sårbare kræftpatienter, patientinddragelse mv. har medført tiltag som sikrer systematiseret henvisning til kommunal kræftrehabilitering ved opstart af kræftbehandling herunder kommunikation og aftale om ansvar for forløb imellem hospital, kommune som almen praksis. Også ved progression og ophør af kræftbehandling iværksættes kommunikation til almen praksis og hjemmepleje vedr. basal palliation. Bliv inspireret og kom med in-put til igangværende pilottest.

14.30 Spørgsmål

14.35 Når kommunens basale palliation skal have et løft, hvad gør man så? Ved Palliationskoordinator sygeplejerske Nanna Nøjgaard

Hvordan har organiseringen af palliationsindsatsen i Hvidovre kommune udviklet sig over de seneste år? Hvad går funktionen som palliationskoordinator ud på? Nanna vil også perspektivere kommunens fremtidige visioner herunder om det tværsektorielle samarbejde.

14.55 Spørgsmål

15.00 Pause

15.05 Gruppedrøftelser

15.25 Opsamling og afslutning

15.45 Farvel og tak for i dag

Spørgsmål vedrørende indhold:
Helle Høstrup
51604029
hhoe0049@regionh.dk

Tilmelding

Tilmeldingsfrist er 4. juni 2021.

Tilmeld dig via linket: https://kursusportalen.plan2learn.dk/Signup.aspx?id=401550

Spørgsmål vedrørende tilmelding:
Nick Hoff Hansen
21177277
nhan0234@regionh.dk