Spring til hovedindhold

Webinar: MDT-konferencer på kræftområdet

Webinaret sætter fokus på MDT-konferencer, herunder hvilke udfordringer der opleves, hvad vi ved om kvaliteten, hvordan der er forskel på afholdelse af og beslutninger taget på MDT-konferencer på tværs af landet samt potentialer for udvikling af konferencerne.

Der vil blive præsenteret resultater fra nye undersøgelser på området, og det slutter af med drøftelse af udviklingsstrategier for MDT-konferencer på kræftområdet.

Program

15.30: Velkommen – fra de første tanker om MDT-konferencer til nu
Michael Borre, Formand for Danske Multidisciplinære Cancer Grupper DMCG.dk

15:40: MDT-konferencens rolle i hverdagens kræftindsats – indsigter fra et antropologisk ph.d.-projekt
MDT-konferencen er gennem de sidste 15 år blevet etableret som et centralt og unikt samlingspunkt for tværfagligt samarbejde, læring og kvalitetssikring af beslutninger om diagnose og behandling af danske kræftpatienter. På baggrund af dybdegående etnografiske observationer gennem cirka et år på fem danske hospitaler samt interviews med 39 klinikere og nøgleaktører – overvejende inden for nyrecancerområdet – afdækker dette ph.d.-projekt MDT-konferencen som socialt og organisatorisk fænomen. Ph.d.-projektet undersøger også hvordan og hvorfor, der er variation i afholdelsen af MDT-konferencen inden for samme cancerområde samt på tværs af cancerområder. Ph.d.-projektet er et tværfagligt samarbejde og er samfinansieret af Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital samt konsulentvirksomheden Mobilize Strategy Consulting.
Henriette List, ph.d.-studerende, medicinsk antropolog

16.00: Inddragelse af patienters præferencer i MDT-konferencer – udfordringer og oplevelser set fra klinikernes side
I den nationale vejledning til MDT-konferencen fremgår det, at målet med MDT- konferencen er “… at behandle patienten som en hel patient, herunder at med- tage patientens synspunkter, præferencer og generelle livsforhold, når der træffes beslutning om behandlingstilbud”. Gennem interview med 22 klinikere fra landets otte lungekræft MDT-konferencer er det blevet undersøgt, hvorvidt og hvordan patienters præferencer inddrages i forbindelse med MDT-konferencerne. Resultaterne viser, at der er forbehold for at kende og inddrage patienters præferencer inden konferencen, men at denne viden også kan medvirke til at undgå unødig udredning og føre til hurtigere igangsat behandling. Desuden viser resultaterne, at der er forskel på hvordan MDT-konferencer afholdes på tværs af landet, og at kvaliteten af MDT-konferencer ikke følges systematisk.
Hanne Bødtcher, specialkonsulent, Kræftens Bekæmpelse

16:20: Udviklingspotentialer for MDT-konferencer – vurdering af samme patient på forskellige MDT-konferencer
Det bliver almindeligvis antaget, at MDT-konferencer på tværs af landet, ved at følge de kliniske retningslinjer, bedømmer patienter rimeligt ensartet i forhold til stadie og behandlingstilbud – specielt om der kan tilbydes behandling med helbredende sigte. Men antagelsen er reelt stort set aldrig blevet systematisk efterprøvet, hverken i Danmark eller internationalt. Der er nu i regi af Dansk Lunge Cancer Gruppe gennemført en undersøgelse, der har testet antagelsen om ensartet vurdering – og det viser sig, at enighed i forhold til mulighed for behandlingstilbud med helbredende sigte kun ligger på omkring 80 %. Set i forhold til en målsætning om, at patienter bør kunne forvente at få det samme behandlingstilbud uanset, hvor i landet de udredes, så har vi et udviklingspotentiale, som vi skal udvikle strategier for at indfri.
Torben Riis Rasmussen, Formand for Dansk Lunge Cancer Gruppe

16.40: Drøftelse: Udviklingsstrategier for MDT-konferencerne på kræftområdet
Erik Jylling, Michael Borre og Torben Riis Rasmussen

Tilmelding

Du tilmelder dig via dette link.

Har du ikke mulighed for at deltage? Tilmeld dig alligevel og få webinaret tilsendt, så kan du se det, når det passer dig.

Til top