Åndelige og eksistentielle spørgsmål

Når man får at vide, at man snart skal dø, så reagerer mennesker på forskellig vis. Nogle er fattede og rolige. Andre er rystede i deres sjæls grundvold og fyldte af angst og uro. Men for de fleste – både patienter og pårørende – vil man i en sådan situation mødes af grundlæggende spørgsmål om liv og død.

Det kan fx være spørgsmål som: