Hvad kan der gøres?

Mange mennesker, der får en livstruende sygdom, og deres nærmeste får vendt op og ned på deres dagligdag og livssituation. En livstruende sygdom påvirker ikke kun den syges krop og sind, men også den syges sociale og økonomiske forhold.

Der er hjælp at hente. Palliation (lindring) sigter på at øge livskvaliteten for den syge, der er ramt af livstruende sygdom og deres pårørende.

Målet er at lindre de lidelser, der kan følge af at være livstruende syg. For både den syge og dennes nærmeste pårørende. Det gælder uanset om lidelserne er:

  • Fysiske, som fx kvalme og smerter
  • Psykiske, som fx angst og depression
  • Sociale, som fx økonomi og pasningsmuligheder
  • Åndelige eller eksistentielle, som fx mening og identitetstab.

Som patient eller pårørende kan man have mange spørgsmål vedrørende økonomi og forskellige støttemuligheder. Reglerne kan være komplicerede og serviceniveauet kan variere fra kommune til kommune, derfor er det hensigtsmæssigt at søge yderligere vejledning i sin kommune.

Her følger en liste over forskellige tilbud i forhold til fysiske og psykiske problemer samt sociale spørgsmål, som man kan være berettiget til.