Rekruttering af deltagere til forskningsprojekt om unge voksne og kræft

I perioden 5. november til 6. december 2019 indsamler REHPA data til det første studie i "Tilbage til hverdagslivet for unge voksne kræftoverlevere - YATAC-projektet".

Mange unge voksne mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft, oplever en række udfordringer med at klare hverdagen, herunder arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter og det sociale liv. De efterspørger hjælp til at kunne vende tilbage til hverdagslivet, men i dag findes der ikke tilbud, der kan imødekomme dette og samtidig er målrettet de unge voksnes eksakte behov.

Formålet med studiet

Formålet er at identificere hvilke tilbud, unge voksne mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft, har brug for for at kunne vende tilbage til hverdagen, herunder arbejde, uddannelse, fritidsaktiviteter og det sociale liv.

Nytte ved studiet

Resultatet fra studiet skal bruges til at udvikle og afprøve et tilbud, der kan støtte unge voksne i at vende tilbage til hverdagen. Det udviklede tilbud forventes at få stor betydning for de unge voksnes fremtid, samt hvordan rehabilitering til unge voksne, der har eller har haft kræft, fremadrettet prioriteres og leveres.

Du kan deltage, hvis du opfylder ét af disse kriterier:

  • Du er mellem 18-39 år og har eller har haft kræft.
  • Du er i familie med eller ven til en, der er mellem 18-39 år og har eller har haft kræft.
  • Du er fagprofessionel og arbejder med unge voksne mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft.
  • Du arbejder på en arbejdsplads, hvor I har eller har haft, nogen mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft.
  • Du er studievejleder på en uddannelsesinstitution, hvor I har eller har haft, nogen mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft.
  • Du er frivillig eller ansat i en organisation, der arrangerer fritidstilbud, hvor der er eller har været unge voksne mellem 18-39 år, der har eller har haft kræft.

Vores forventninger til dig

At du i perioden mellem den 5. november og 6. december 2019 kan:

  • Afsætte 20-30 minutter til online at udfylde et kort spørgeskema samt generere ideer til hvilke tilbud unge voksne, der har eller har haft kræft, har brug for for at kunne vende tilbage til hverdagen
  • Afsætte 20 minutter til online at prioritere en række emner/temaer på baggrund af idégenereringen.

Hvis du ønsker at deltage

Tryk her for at komme til spørgeskemaet

Vil du vide mere?

Her kan du læse mere om studiet, og hvad det indebærer at være med

Læs mere om YATAC-projektet

Har du yderligere spørgsmål, så send en mail til Maria.Aagesen@rsyd.dk