REHPA-forløb for mennesker med atrieflimren

Et rehabiliteringsforløb for dig, der har atrieflimren og oplever gener. Du kan deltage alene eller sammen med en pårørende.

Forskningsklinikken på REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation tilbyder et gruppebaseret rehabiliteringsforløb for mennesker med atrieflimren og deres pårørende, der har brug for ny viden og inspiration til at komme videre i livet.

Forløbet er udviklet i samarbejde mellem Svendborg Kommune, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og REHPA. Forløbet er et tilbud til dig med atrieflimren, som bor på Fyn eller i Fyns nærområde.

I et REHPA-forløb får du mulighed for at få afklaret din situation, få handlemuligheder til din hverdag og opnå større livskvalitet.

Det får du bl.a. gennem:

 • Ny viden og undervisning
 • Rådgivende samtaler
 • Samvær med ligestillede
 • Gruppeprocesser med fagprofessionelle
 • Aktiviteter som fysisk aktivitet og medicinsk yoga (MediYoga).

Det at have atrieflimren er forbundet med en øget opmærksomhed på og usikkerhed om kroppens og hjertets signaler. Psykiske reaktioner, som bekymringer og angst, er hyppige, og oplevelsen af nedsat livskvalitet er almindelig. Mange kan ikke fortsætte det liv, de levede før de fik atrieflimren, fordi noget er ændret – både i krop og sjæl – som følge af at have fået en hjertesygdom.
Nogle oplever ingen symptomer af atrieflimren, mens andre føler sig meget generede i det daglige. De mest almindelige symptomer er:

 • Hurtig og uregelmæssig puls
 • Hjertebanken
 • Svimmelhed
 • Åndenød
 • Smerter i brystet
 • Udtalt træthed
 • Følelse af uro og angst.

Derfor kan et rehabiliteringsforløb være meningsfuldt og kærkomment for at sikre, at du med atrieflimren og dine nære pårørende kan have et godt liv med færrest mulige gener af atrieflimren.
Undervisning og gruppesamtaler tager udgangspunkt i netop din situation og de emner, der er aktuelle for dig og de andre deltagere. Du og din pårørende kan blive klogere på dig/jer selv og du/I får værktøjer til at leve et godt liv med atrieflimren.

HVEM KAN DELTAGE?

Du og evt. din pårørende kan deltage i REHPA-forløbet målrettet mennesker med atrieflimren, hvis du/I:

 • Har atrieflimren (anfaldsvist eller konstant, bekræftet af EKG ved lægen).
 • Er pårørende til en patient med atrieflimren, der deltager i forløbet.
 • Har brug for hjælp til at finde fodfæste i livet med atrieflimren.
 • Kan og vil deltage aktivt i forløbet.
 • Kan klare dig/jer selv, da et internatophold på REHPA ikke rummer mulighed for hjælp til personlig pleje og lægefaglig hjælp.
 • Kan og vil bidrage til REHPAs vidensindsamling via dialog, spørgeskemaer, interviews, mv. Du vil blive bedt om at give samtykke til dette, hvilket er en forudsætning for at kunne deltage.
 • Kan tale og forstå dansk.
 • Er over 18 år.

Læs mere i pjecen: At leve med atrieflimren

Tid til dig selv og tid til at give inspiration videre

Forløbet består af et 4-dagesophold på REHPA, efterfulgt af 12 gange MediYoga en gang om ugen, enten ved fremmøde et sted på Fyn (vi forsøger at finde en central lokation) eller hjemmefra på en digital platform. Forløbet afsluttes herefter med en 2-dagesopfølgning på REHPA.

De første fire dage består af et målrettet rehabiliteringsophold til dig med atrieflimren og evt. din pårørende. Du vil møde sundhedsprofessionelle og ligesindede, du får viden om atrieflimren og afprøver aktiviteter, der forventes at kunne dæmpe symptomer fra atrieflimren. Du vil bl.a. høre oplæg og tale om livet med atrieflimren, være fysisk aktiv i trygge rammer og prøve MediYoga. Forskning viser, at MediYoga kan virke dæmpende på hjerterytmeforstyrrelser, bekymringer, angst, depression og forbedre livskvaliteten. Herudover oplever nogle, at de kan stoppe eller begrænse anfald af atrieflimren ved brug af MediYoga-øvelser.

I løbet af dagene får du lejlighed til at tænke over dit liv nu og i fremtiden – både i fællesskab og for dig selv. På opholdets sidste dag deltager hele holdet i en brugerworkshop sammen med sundhedsprofessionelle, der arbejder med mennesker med atrieflimren. Her får du mulighed for at dele viden og få gode idéer via dialog og inspiration samt fortælle, hvordan du har oplevet sygdommen, behandlingen og dit behov for rehabilitering. Vi bruger jeres erfaringer og gode råd til at tilrettelægge rehabiliteringsforløb til mennesker med atrieflimren fremover på landets sygehuse og i kommuner.

Opfølgningsopholdet har fokus på livet fremover og opsamling på MediYoga forløbet (individuelt, såvel som forskningsmæssigt).

Forløbet indgår som en større del af et forskningsprojekt med fokus på livskvalitet ved atrieflimren. Målet er at inspirere og udvikle god praksis i sundhedsvæsenet, der kan bidrage til at øge livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende. Derfor samler vi oplysninger om, hvordan du har det før, under og efter dit ophold.

Under forløbet indgår forskningsmæssige undersøgelser bestående af spørgeskemaer, deltagelse i fokusgruppeinterviews og evt. enkelt-interviews samt blodprøvetagning. I ugen før første ophold og igen før opfølgningsopholdet foretager vi måling af hjerterytme. Resultaterne giver forskerne viden om, hvordan den rette rehabilitering kan mindske atrieflimren anfaldene og forbedre hverdagslivet med atrieflimren.

HVORNÅR

11. september 2020: Frist for ansøgning til REHPA-forløbet

Forløb 1:

Uge 44: Den 26. oktober påsætning af hjerterytmemåler for patienter, der deltager i uge 45, hos REHPA, Nyborg.

Uge 45: Ophold den 2.-5. november 2020.

I den mellemliggende periode deltager du i MediYoga én gang om ugen, enten ved fysisk fremmøde eller online.

Uge 6: Opfølgningsophold den 09.-10. februar 2021.

Forløb 2:

Uge 46: Den 9. november påsætning af hjerterytmemåler for patienter, der deltager i uge 47, hos REHPA, Nyborg.

Uge 47: Ophold den 16.-19. november 2020.

I den mellemliggende periode deltager du i MediYoga én gang om ugen, enten ved fysisk fremmøde eller online.

Uge 9: Opfølgningsophold den 02.-03. marts 2021.

PRAKTISKE FORHOLD

Det hele foregår hos REHPA i Nyborg. Rehabiliteringsforløbet er gratis. Forløbet er inklusive to ophold med overnatning i enkeltværelse og med forplejning.

Alle lokaler er røgfrie.

Du skal selv sørge for og betale transport til og fra REHPA i Nyborg samt din eventuelle transport til MediYoga.

Du vil være en aktiv deltager på et 4-dagesophold med overnatning, der slutter med en fælles brugerworkshop. Herudover deltager du aktivt i det mellemliggende MediYoga forløb og i en 2-dagesopfølgning på REHPA.

Du kan se flere praktiske oplysninger i vores velkomstpjece (eller printe en printvenlig version).

Bemærk: Som deltager på REHPA-forløb bliver du administrativt registreret som indlagt, fordi REHPA er tilknyttet Odense Universitetshospital.

REHPA laver en sundhedsprofessionel visitering til forløbet ud fra vurdering af behov og mulighed for udbytte.

SÅDAN BLIVER DU HENVIST

Download henvisningsskemaet til REHPA-forløb for mennesker med atrieflimren.

Du medbringer skemaet til din læge, der kan henvise dig ved udfyldelse af skemaet eller via en sygehushenvisning. Din læge kan hente tekst til sygehushenvisning på denne side

Når vi har modtaget henvisningen fra lægen modtager du et ansøgningsskema i din e-boks.

Vi gennemgår ansøgninger til REHPA-forløbet i uge 38, 2020, umiddelbart derefter får du svar på din ansøgning.

Har du spørgsmål til forløb eller ansøgning, så kontakt os gerne på telefon: 30 57 10 59 eller mail: rehpa.ophold@rsyd.dk

Send sikker post til REHPA via OUH’s hjemmeside