Diplommodul: Palliativ indsats med fokus på symptomlindring

Det faglige indhold

​Forløbet består af to diplommoduler: Jf. studieordningen: Rs15 Symptomlindring og det professionelle arbejde og Rs16 Symptomlindring og evidensbaseret praksis.

Undervisningen sætter fokus på symptomlindring, fysiske lidelser og tværfaglige indsatser for den uhelbredeligt syge og døende patient. Desuden kommer du til at beskæftige dig med livskvalitet, meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos borgeren.

Dine og de øvrige deltageres erfaringer bliver inddraget og kvalificeret gennem dialog, refleksioner og ny teori.

Du arbejder med:

  • Palliation i et nationalt og internationalt perspektiv
  • Lidelse og lindring
  • Indsats over for delir, kognitive forstyrrelser, depression og kroppens ændringer
  • Angst og sorg
  • Livskvalitet, meningsfulde aktiviteter og mestringsstrategier hos patienten
  • Indsats ved dyspnoe, smerte, træthed, gastrointestinale symptomer
  • Evidens
  • Juridiske og sociale aspekter samt etiske dilemmaer
  • Lidelse og død – de sidste levedøgn.

Dato: 06.03.-07.06. 2019

Læs mere på www.via.dk