Kursus: Palliation i egen praksis

Unikt kursus for social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker på Hospice Limfjord.

Velkommen til et unikt kursus, hvor du præsenteres for mange facetter af den palliative indsats. Kurset henvender sig til social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i kommunen og på sygehusene, som i deres arbejde beskæftiger sig med alvorligt syge og døende samt deres pårørende.

Kurset består af flere dele:

  • 3 kursusdage (2 + 1) på Hospice, hvor relevante teorier præsenteres og drøftes
  • Opfølgning/vejledningsforløb i din daglige praksis
  • En uge inden kursusstart udarbejdes en beskrivelse fra et palliativt patientforløb, som du har oplevet. Du bliver herved sporet ind på det palliative felt, vi får indblik i jeres praksis og får mulighed for at inddrage jeres eksempler i undervisningen
  • Som kursusdeltager indgår man efterfølgende i et netværk, hvor man vil få tilbud om anden relevant undervisning.

Læs mere i pjecen om kurset

Undervisere på kurset er det tværfaglige personale på Hospice Limfjord, som alle har stor viden og erfaring indenfor arbejdet med alvorligt syge, døende og pårørende – se www.hospicelimfjord.dk

Kurset afholdes på Hospice Limfjord: Den 24. og 25. april plus 27. maj 2019

Tilmelding til Hospice Limfjord senest den 1. april 2019 via: Tlf.: 96 14 87 00, Fax: 96 14 87 29 eller e-mail: bmp@hospicelimfjord.dk

Tilmeldingen er bindende. Max 25 deltagere.

Kurset er støttet af donationsmidler til Hospice Limfjord med et ønske om at udbrede den viden og erfaring, som hospicet har oparbejdet.