Ph.d.-forsvar: Cardiac Rehabilitation Among Migrants - A Mixed-Methods Study

Afdelingssygeplejerske, cand.scient.san. Hanne Winther Frederiksen forsvarer ph.d.-afhandlingen: Cardiac Rehabilitation Among Migrants - A Mixed-Methods Study

Afhandlingen søger indsigt i adgang til hjerterehabilitering for indvandrere med iskæmisk hjertesygdom og i oplevelser med det at være patient med indvandrerbaggrund i brudfladerne mellem forskellige dele af sundhedsvæsenet.

Der benyttes et mixed-method design med nationale registerstudier, et deskriptivt surveystudie og et eksplorativt interviewstudie. Herved belyses uligheder i brug af hjerterehabilitering og forebyggende medicin mellem danskere og indvandrere, inklusive pakistanske og tyrkiske subgrupper. Individuelle og systemrelaterede barrierer og facilitatorer i adgang til hjerterehabilitering belyses, og der kastes lys på hverdagslivet samt den oplevede og målbare effekt af deltagelse i hjerterehabilitering.

Bedømmelseskomiten:

  • (Chair) Lektor Maria Kristiansen
  • Professor Mogens Lytken Larsen
  • Professor Karien Stronks.

Vejledere:

  • Lektor Marie Nørredam
  • Seniorforsker Tove Lindhardt
  • Professor Ann-Dorthe Zwisler.

Forsvaret vil blive afholdt på engelsk.

For kopi af afhandlingen kontakt: hanne.winther.frederiksen@regionh.dk