Ph.d.-forsvar: Det er ikke vores patient! - En kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb med Holbæk Sygehus som eksempel

MHH Lisbeth Aaskov Falch forsvarer sin ph.d.-afhandling: ‘Det er ikke vores patient! – En kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb med Holbæk Sygehus som eksempel’

Kl. 13.15 den 22. februar 2019, Tuborgvej 164, 2400, Kbh. NV, lokale D169. Forsvaret er arrangeret i samarbejde mellem Institut for Kultur og Samfund og Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor Uffe Juul Jensen, Aarhus Universitet (chair)
  • Museumschef Henriette Buus, Greve Museum
  • Professor Herdis Alvsvåg, VID vitenskapelig høgskole, Bergen.

Vejledere

  • Lektor Lisbeth Haastrup, Aarhus Universitet
  • Lektor Karen Pallesgaard Munk, Aarhus Universitet.

Afhandlingen er tilgængelig for offentlig gennemlæsning før forsvaret på institutsekretariatet i Aarhus hos Tina Elgaard, Jens Chr. Skous Vej (1467-417), 8000 Aarhus C og i Emdrup hos Maibritt Skovgaard Vraa Nielsen, Tuborgvej 164, Bygning D, 328. 2400 Kbh NV.

Forsvaret er berammet til tre timer og er åbent for offentligheden. Alle er velkomne. Forsvaret afvikles på dansk.