Seminar: At være pårørende til mennesker med livstruende sygdom

Seminaret bliver udskudt til 14. august 2020 grundet den nuværende pandemi forårsaget af COVID-19.
Alle tilmeldte beholder deres plads. Der udsendes individuel besked til deltagerne. Er du forhindret i at deltage, skal vi have besked snarest, da vi har lang venteliste. Dem, der har tilmeldt sig ventelisten, får også besked, om de fortsat ønsker at blive stående.

Fredag den 14. august kl. 09.15-15.00 afholder REHPA, Nyborg seminar i samarbejde med DEFACTUM om at være pårørende til mennesker med livstruende sygdom. Seminaret bliver livestreamet.

INTRODUKTION

Pårørende til mennesker med livstruende sygdom er vigtige medspillere under et sygdomsforløb. Samtidig kan man, som pårørende, være berørt selv og have selvstændige behov. REHPA og DEFACTUM sætter på dette seminar fokus på de pårørende og deres rolle i rehabiliterings- og palliationsindsatser til mennesker med livstruende kræft-, hjerte- og lungesygdom.

Formålet med dagen er at udveksle viden og erfaringer på tværs af kommuner, hospitaler og private organisationer. Vi drøfter blandt andet:
Hvad ved vi om pårørendestøtte, og hvorfor er den vigtigt?
Hvilke tilbud fungerer i praksis?
Hvordan kan vi fortsat arbejde med at udvikle viden og implementering?

Du inviteres til at bidrage, hvis du har erfaringer med relevante tilbud til pårørende.

MÅLGRUPPE

Seminaret er rettet mod professionelle på det psykosociale område og sundhedsområdet i kommuner, regioner og private organisationer.

DIT BIDRAG

Findes der et velfungerende tilbud til pårørende i din organisation, så send os gerne et oplæg – poster eller anden visuel fremstilling af tilbuddet – på mail annette.rasmussen2@rsyd.dk senest den 15. juni 2020.

Medbring dit materiale på dagen og vær’ klar til at præsentere og drøfte tilbuddet under den fælles posterseance.

TILMELDING OG PRAKTISK INFORMATION

Deltagelse er gratis. Der er 75 pladser, som fordeles efter først til mølle-princippet. Seminaret har i øjeblikket fuldt hus. Du er velkommen til at tilmelde dig ventelisten, da vi har erfaring med, at der kommer afbud.

Tilmelding  på www.conferencemanager.dk/rehpa-paaroerende

Find vej: https://map.krak.dk/m/j86OB

Kontakt og faglige spørgsmål: Annette Rasmussen, annette.rasmussen2@rsyd.dk

Download invitationen som PDF

Afbud meldes i god tid på mail til: charlotte.toft-petersen@rsyd.dk

PROGRAM

09.15-09.45 Ankomst; kaffe, te og gnaveboller

09.45-10.00 Velkomst, program og perspektiver på dagens tema v. Karen la Cour & Annette Rasmussen

10.00-10.15 Pårørende: Instrument eller individ? v. Marie Lenstrup

10.15-10.45 Et psykologisk perspektiv på dyadisk coping v. Nina Rottmann

10.45-11.15 Pårørendestøtte – landskabet ud i Danmark v. Jens-Jakob Kjer Møller

11.15-11.25 Pause

11.25-12.00 Pårørende til alvorligt syge – systematisk review, kvalitativ undersøgelse og kommende intervention v. Camilla Palmhøj

12.00-12.30 Familiesundhed – hvordan understøttes det? v. Karin B. Dieperink

12.30-13.00 Frokost

13.00-14.00 Posterpræsentationer, netværk og dialog v. Annette Rasmussen

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-15.00 Drøftelser og perspektiver for fremtiden v. Annette Rasmussen & Karen la Cour

15.00- Tak for i dag

OPLÆGSHOLDERE OG FACILITATORER

  • Annette Rasmussen, sygeplejerske, cand.cur., klinisk leder, REHPA
  • Karen la Cour, professor, ergoterapeut, leder af forskningsgruppen for rehabilitering, REHPA
  • Marie Lenstrup, formand for foreningen Pårørende i Danmark
  • Nina Rottmann, psykolog, REHPA og ph.d., lektor, SDU
  • Jens-Jakob Kjer Møller, ph.d.-studerende, fysioterapeut, cand.scient.fys., REHPA
  • Camilla Palmhøj, cand.scient.pol., ph.d., forskningschef DEFACTUM
  • Karin B Dieperink, sygeplejerske, ph.d., lektor, forskningsleder Family Focused Healthcare Research Center (FaCe), OUH/SDU

LIVESTREAMING

Vi livestreamer seminaret på https://livestream.com/sdu/rehpa, så du gratis kan følge det direkte hjemmefra eller gense det efterfølgende.

Oplæggene livestreames kl. 09.45-12.30 samt drøftelser og perspektiveringer for fremtiden kl. 14.15-15.00.

Krav til PC/Mac: