Seminar: At være pårørende til mennesker med livstruende sygdom

Seminaret afholdes den 14. august 2020, som følge af coronakrisen har vi været nødsaget til at ændre antallet af pladser, alle tilmeldte har fået særskilt besked. Husk at arrangementet livestreames, du finder link på både www.rehpa.dk og REHPAs Facebook-side.

Fredag den 14. august kl. 09.15-15.00 afholder REHPA, Nyborg seminar i samarbejde med DEFACTUM om at være pårørende til mennesker med livstruende sygdom. Seminaret er fuldt optaget. Vi gør opmærksom på, at seminaret bliver livestreamet.

INTRODUKTION

Pårørende til mennesker med livstruende sygdom er vigtige medspillere under et sygdomsforløb. Samtidig kan man, som pårørende, være berørt selv og have selvstændige behov. REHPA og DEFACTUM sætter på dette seminar fokus på de pårørende og deres rolle i rehabiliterings- og palliationsindsatser til mennesker med livstruende kræft-, hjerte- og lungesygdom.

Formålet med dagen er at udveksle viden og erfaringer på tværs af kommuner, hospitaler og private organisationer. Vi drøfter blandt andet:

 • Hvad ved vi om pårørendestøtte, og hvorfor er den vigtigt?
 • Hvilke tilbud fungerer i praksis?
 • Hvordan kan vi fortsat arbejde med at udvikle viden og implementering?

Du inviteres til at bidrage, hvis du har erfaringer med relevante tilbud til pårørende.

MÅLGRUPPE

Seminaret er rettet mod professionelle på det psykosociale område og sundhedsområdet i kommuner, regioner og private organisationer.

DIT BIDRAG

Pga. retningslinjerne for fysisk afstand under corona har vi ændret postersessionen. Vi modtager derfor ikke flere posters.

TILMELDING OG PRAKTISK INFORMATION

Seminaret har fuldt hus.

Find vej: https://map.krak.dk/m/j86OB

Kontakt og faglige spørgsmål: Annette Rasmussen, annette.rasmussen2@rsyd.dk

Download programmet som PDF

Afbud meldes i god tid på mail til: charlotte.toft-petersen@rsyd.dk

PROGRAM

09.15-09.45 Ankomst; kaffe, te og gnaveboller

09.45-10.00 Velkomst, program og perspektiver på dagens tema v. Karen la Cour & Annette Rasmussen

10.00-10.15 Pårørende: Instrument eller individ? v. Marie Lenstrup

10.15-10.45 Et psykologisk perspektiv på dyadisk coping v. Nina Rottmann

10.45-11.15 Pårørendestøtte – landskabet ud i Danmark v. Jens-Jakob Kjer Møller

11.15-11.25 Pause

11.25-12.00 Pårørende til alvorligt syge – systematisk review, kvalitativ undersøgelse og kommende intervention v. Camilla Palmhøj

12.00-12.30 Familiesundhed – hvordan understøttes det? v. Karin B. Dieperink

12.30-13.00 Frokost

13.00-14.00 Eksempler fra ph.d.-projekter og praksis v. Lene Dernert, Iben Husted Nielsen og Lene Klem Olesen

14.00-14.15 Kaffepause

14.15-15.00 Drøftelser og perspektiver for fremtiden v. Annette Rasmussen & Karen la Cour

15.00- Tak for i dag

OPLÆGSHOLDERE OG FACILITATORER

 • Annette Rasmussen, sygeplejerske, cand.cur., klinisk leder, REHPA
 • Karen la Cour, professor, ergoterapeut, leder af forskningsgruppen for rehabilitering, REHPA
 • Hanne Gullestrup, bestyrelsessuppleant i foreningen Pårørende i Danmark
 • Nina Rottmann, psykolog, REHPA og ph.d., lektor, SDU
 • Jens-Jakob Kjer Møller, ph.d.-studerende, fysioterapeut, cand.scient.fys., REHPA
 • Camilla Palmhøj, cand.scient.pol., ph.d., forskningschef DEFACTUM
 • Karin B. Dieperink, sygeplejerske, ph.d., lektor, forskningsleder Family Focused Healthcare Research Center (FaCe), OUH/SDU
 • Lene Dernert, psykolog, MHH Folkesundhed, Århus Kommune
 • Iben Husted Nielsen, ph.d.-studerende, sygeplejerske, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet
 • Lene Klem Olesen, ergoterapeut, cand.pæd.pæd.psyk. og ph.d.-studerende, RehabiliteringsCenter for Muskelsvind

LIVESTREAMING

Vi livestreamer seminaret på https://livestream.com/sdu/rehpa, så du gratis kan følge det direkte hjemmefra eller gense det efterfølgende.

Seminaret livestreames kl. 09.45-12.30 og igen fra kl. 13.00-15.00.

Krav til PC/Mac:

Chat kræver gratis brugerkonto hos Livestream.com

Du kan stille spørgsmål undervejs i chatten, hvis du følger seminaret online.

For at kunne skrive i chatten på https://livestream.com/sdu/rehpa, skal du registrere dig som bruger. Det gør du på følgende måde:

 • Gå til: http://livestream.com/sdu/rehpa
 • Klik på “Log in” i øverste højre hjørne
 • Klik på “Join Livestream”
 • Tast mailadresse, og klik på SIGN UP
 • Gå til dit mailprogram, og klik på Activate My Account i den mail, du modtager.
 • Tast navn og password, og klik på CREATE ACCOUNT

Du kan nu skrive i chatten, som du finder til højre for videobilledet i browser vinduet.