Temadag i Region Sjælland om palliation til mennesket med hjertesvigt

Hverdagen med hjertesvigt indeholder både fysiske og eksistentielle problemer og opleves som en kontinuerlig bølgegang mellem forværring og forbedring. En palliativ indsats kan hjælpe med at lindre disse problemer, men vi mangler kompetencer og organisatoriske tiltag på tværs af palliation og kardiologi.

DAGENS PROGRAM – download program som pdf

Kl. 08.45 – 09.00 Kaffe, croissant og registrering
Kl. 09.00 – 09.10 Velkomst ved oversygeplejerske Annette Lindholm, Medicin 2 NSR Sygehuse

EVIDENSBASERET PALLIATION

Ordstyrer Heidi M. Bergenholtz, postdoc og Klinisk Sygeplejespecialist ved Holbæk Sygehus og REHPA

Kl. 09.10-09.30 Evidens for palliation til hjertesvigtpatienten – Hvad ved vi på baggrund af systematisk litteraturgennemgang?
Ann-Dorthe Zwisler, klinisk professor, overlæge i kardiologi og centerleder ved REHPA præsenterer resultater fra en systematisk litteraturgennemgang om evidensen for palliativ indsats til hjertepatienter

Kl. 09.30-09.50 Beslutningsstøtteredskab – Evidens og best practice – for hvem virker det?
Gitte E. Ingwersen, klinisk udviklingssygeplejerske, Kardiologisk afd., Sjællands Universitetshospital. Resultater fra et udviklingsprojekt

Kl. 09.50-10.10 Pause

HELE PATIENTEN

Ordstyrer Stine G. Roikjær, ph.d.-studerende ved Medicin 2 NSR Sygehuse og REHPA

Kl. 10.10 – 10.50 Hjertesygdom som eksistentiel vendepunkt
Bente H. Viuf, Sygehuspræst ved Slagelse Sygehus gennemgår betydningen af alvorlig livstruende sygdom for patienter og pårørende med fokus på eksistentielle overvejelser og vendepunkter

Kl. 10.50– 11.30 S-Tilgangen fra Hospice Djursland
Annegrete Venborg, udviklingssygeplejerske ved Hospice Djursland beretter om deres valg af tilgang til palliation

Kl. 11.30 – 12.30 Frokost

ORGANISERING AF PALLIATION TIL HJERTEPATIENTEN

Ordstyrer Gitte E. Ingwersen

Kl. 12.30 – 13.15 Vejlemodellen
Vibeke Brogaard Hansen, ph.d. og overlæge i kardiologi samt specialeansvarlig sygeplejerske Elin Fredsted Petersen begge ansat ved Hjertemedicinsk afdeling, Vejle Sygehus fortæller om deres erfaringer fra klinikken

Kl. 13.15 – 14.00 Erfaringer fra Primær sektoren
Leif Sehested, speciallæge i Almen Medicin og praktiserende læge i Næstved fortæller om den palliative indsats i primærsektoren

Kl. 14.00 – 14.45 Inaktivering af ICD-enheden
Jens Brock Johansen, overlæge ved Kardiologisk afdeling, Odense Universitetshospital, fortæller om, hvordan man i praksis inaktiverer ICD-enheden, og hvad man særligt skal være opmærksom på i den terminale fase

Kl. 14.45 – 15.15 Pause med ”walk and talk” med indtagelse af kaffe – del dine erfaringer med palliation

Kl. 15.15-16.15 PANELDISKUSSION OM CASES FRA HVERDAGEN

Facilitator: Helle Timm, Professor, forskningsleder for REHPAs forskningsgruppe i palliation
Paneldeltagere: Annegrete Venborg, Bente H. Viuf, Jens Brock Johansen, Leif Sehested, Vibeke Brogaard og Knut Borch-Johnsen, Lægefaglig vicedirektør Holbæk Sygehus

Kl. 16.15-16.30 Tak for i dag ved Stine G. Roikjær

TILMELDING

Målgruppen er primært for medarbejdere i Region Sjælland.
Deltagelse er gratis og baseret på et først til mølle-princip, så sæt allerede nu kryds i vagtplanen og tilmeld dig på denne mail: sgro@regionsjaelland.dk

Vel mødt

Medicin 2 NSR Sygehuse i samarbejde med REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.