Workshop: Datadrevet palliativ indsats i kommunerne

Den 16. januar 2020 kl. 10-15 afholder Kræftens Bekæmpelse, Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) og REHPA workshop i København, der sætter fokus på kvalitetsudvikling af palliativ indsats i kommunerne (hjemmeplejen, praktiserende læger etc.).

Målgruppe

Kommuner, praktiserende læger, patientforeninger m.fl.

Formålet med workshoppen er at blive klogere på erfaringer og ønsker til fokusområder for kvalitetsudvikling i den basale indsats og se på muligheder for konkrete samarbejdsprojekter deltagerne imellem.

På workshoppen drøfter vi bl.a.:

  • Palliativ indsats i kommuner og almen praksis
  • Erfaringer fra satspuljeprojekt ”En værdig død – modelkommuneprojekt”
  • Hvilken viden om palliative indsatser og hvilke data findes der allerede i kommuner/almen praksis?
  • Hvilken viden om palliative indsatser og data kunne kommuner/patientforeninger/almen praksis ønske sig?
  • Erfaringer og ideer fra det specialiserede niveau

Tilmelding

Workshoppen er gratis og inkl. forplejning. Du får dækket dine transportudgifter i forbindelse med mødet.

Tilmeld dig: www.tilmeld.dk/workshopinvitation

Sidste frist for tilmelding til workshoppen er mandag den 5. januar 2020.

Kontaktpersoner

Mathilde Adsersen: mathilde.adsersen@regionh.dk / tlf. 3863 5131

Marlène Spielmann: marspi@cancer.dk / tlf. 3525 7985

Download invitationen som PDF