Spring til hovedindhold

Fagpersoner

REHPA samarbejder med relevante fagpersoner om at udvikle rehabilitering og palliation i kommuner og regioner.

REHPAs hovedopgave er at medvirke til, at rehabilitering og palliation hver for sig og sammen udvikles på et forskningsbaseret grundlag og efter bedste praksis. Det gør vi ved at producere og kortlægge, analysere og skabe overblik over den viden, der findes på området.

Forandring – forbedring

Videncenteret bidrager til at udvikle effektive forløbsmodeller, som er direkte anvendelige og let tilgængelige for kommuner og regioner. Den efterfølgende evaluering af modellerne er med til at sikre, at forandringerne også er reelle forbedringer.

Rehabiliteringsforløb

I REHPA tilbyder vi rehabiliteringsforløb med ophold til mennesker, som er ramt af en livstruende sygdom. Det gør vi i Nyborg for grupper med lignende diagnoser og lignende behov for fysisk og psykisk støtte. Internatopholdene indgår også i vores forskning som kliniske studier.

Netværk – dialog

Vi samarbejder med alle relevante aktører om at formidle forskningsresultater, kortlægninger, konkrete tilbud, opdateret materiale, databaser over projekter og uddannelser, såvel som vi afholder og deltager i temadage og konferencer, mm.

Nyhedsbrev, rapporter og notater udgiver vi løbende, og vi samarbejder med pressen, når det er relevant.

Lige så vigtigt er det for os, at vi har en løbende dialog med fagfæller. Det sikrer vi, gennem netværksmøder og i arbejds- og interessegrupper og gennem både formelle og uformelle møder, seminarer og konferencer. Hold øje med kalenderen, hvor vi deler egne og andres arrangementer, der er relevante for dig, der arbejder med rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdomme.