Spring til hovedindhold

COVID-19 og palliation

Viden om COVID-19 og palliation.

Her finder du links og henvisninger til videnskabelige studier, tiltag i praksis samt lokale og faglige udviklingstiltag i forbindelse med COVID-19 og palliation. Listerne er ikke del af systematisk review. Siden opdateres ikke længere, den er senest opdateret i august 2020. I takt med at COVID-19 ikke anses for at være en samfundskritisk sygdom, så reducerer REHPA sine aktiviteter inden for COVID-19 med udgangen af 2021 og vender tilbage til videnscentrets egentlige målgrupper.

Læs også om COVID-19 og rehabilitering

Du er fortsat velkommen til at kontakte os, hvis du har kendskab til relevante links, artikler eller tiltag, vi bør dele: rehpa.web@rsyd.dk

PÅ EAPC.eu kan du finde nyttige links ift. coronavirus og pallativ indsats: https://www.eapcnet.eu/coronavirus-and-the-palliative-care-response/

Det samme gør sig gældende på DSPAMs hjemmeside under COVID-19: http://www.palliativmedicin.dk/

DANSKE RETNINGSLINJER FOR PALLIATIV INDSATS

De overordnede danske retningslinjer for palliativ indsats fremgår af Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats fra 2017.
DMCG-pal har udarbejdet en række evidensbaserede kliniske retningslinjer, men med fokus på kræftsyge og specialiseret indsats, som kan ses på www.dmcgpal.dk/661/godkendteretningslinjer.
Flere lægefaglige selskaber har også udarbejdet kliniske retningslinjer; det gælder for flere organsvigt områder som hjerte-, lunge-, nyresygdomme – men ikke mindst har praktiserende lægers selskab udarbejdet nogle brugervenlige retningslinjer:

HENT ‘PALLIATION I PRAKSIS’ PÅ TELEFONEN

Dansk Selskab for Almen Medicins retningslinjer for palliativ indsats kan læses på hjemmesiden https://vejledninger.dsam.dk/palliation/ og de kan hentes ned på telefonen via app’en ‘Palliation i praksis. (Retningslinjerne er fra 2014, men DSAM vurderer at de stadig er relevante)

Herunder henvises til ‘Tryghedskassen’, som kan anvendes ved akut opståede tilstande i hjemmet hos den terminale patient.

DANSKE MYNDIGHEDER

Coronasmitte.dk er de danske myndigheders formidling af viden om COVID-19. Her findes råd og vejledning, samt dagligt opdaterede tal og fakta vedrørende testede, smittede, indlagte og døde i Danmark og Grønland samt på Færøerne. Men kun lidt viden om palliation.

LOMMEKORT OVER SYMPTOMLINDRING OG SAMTALE

På Rigshospitalet har lægerne Stine Novrup Clemmensen og Sara Louise Dahl udviklet et lommekort over symptomlindring og samtale om liv og behandling hos terminale patienter med COVID-19 (01.04.2020) Lommekortet kan downloades gratis fra hematology.dk

Materialet er udarbejdet med Rigshospitalets tlf.nr. på, men hvis andre regioner/hospitaler ønsker at producere et kort med egne tlf.nr., så er man velkommen til at kontakte Stine Novrup Clemmensen via stine.novrup.clemmensen.02@regionh.dk

FILM: VIGTIGE RÅD TIL DEN NØDVENDIGE SAMTALE

Holbæk Sygehus har udgivet en video, hvor sygeplejerske, ph.d Heidi Bergenholtz og overlæge Hans Henrik Bülow giver gode råd til den nødvendige samtale i forbindelse med COVID-19 pandemien. (02.04.2020)
Se filmen på regionsjaelland.com

OUH har udgivet en video, hvor psykolog Julie Drotner Mouritsen giver kommunikationstips til den svære samtale med fokus på COVID-19. Målgruppen er læger og sygeplejersker (06.04.2020) Se filmen på youtube

‘KLAR TIL SAMTALEN’

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udgivet anbefalinger for, hvordan man bliver ’Klar til samtalen’, som skal understøtte at sygehuse og kommuner i så høj grad som mulig kan afklare patienters ønsker til behandlingsniveau.

Download pjecen og lommekortet “Klar til at tage samtalen”

HOTLINE OM COVID-19 PÅ MERE END 25 SPROG

Coronadenmark.dk og en telefon-hotline på tlf. 41 45 30 56 er informationskanaler, der skal formidle viden om corona og COVID-19 til udlændinge og flygtning. Informationerne er oversat til mere end 25 sprog. Det er Dansk Flygtningenævn, der står bag initiativet (06.04.2020)

INTERNATIONALE RETNINGSLINJER

World Health Organization (WHO) samler og opdaterer informationer og internationale retningslinjer/guidelines på: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

The International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) samler international viden og links  om palliation og COVID-19 på deres hjemmeside: http://globalpalliativecare.org/covid-19/

COVID-19: Guidance on Palliative care from a European Respiratory Society International Task Forc: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32675211/

NATIONALE RETNINGSLINJER OG ANBEFALINGER ANDRE LANDE

I en række lande arbejder nationale institutioner og faglige selskaber på at tilrette eksisterende retningslinjer vedrørende palliation til den nye situation og målgruppe.

NORGE: Den norske nationale kompetencetjeneste Aldring og Helse har udarbejdet et E-læringskurus om palliation til mennesker med COVID-19. Materialet er målrettet sundhedspersonale i kommunal sundheds og omsorg: E-læringskursus i palliativ behandling af ældre og alvorligt syge med COVID-19

ENGLAND: COVID-19 RAPID GUIDELINE

Den engelske institution NICE, National Institute for Health and Care Excellence, har udgivet retningslinjer for palliativ indsats til mennesker, der er livstruet syge af COVID-19 (22.04.2020, version 2):
Link til: Clinical guide for the management of palliative care in hospital during the coronavirus pandemic

NICE har også udgivet Rapid Guidelines for en række sygdomme som bl.a. lungebetændelse, astma.

Cicely Saunders International mf. har udgivet en guide, der kan hjælpe mennesker i eget hjem med at understøtte og lette lungefunktionen: Managing breathlessness at home during the COVID-19outbreak

TYSKLAND: ANBEFALINGER FOR BEHANDLING AF PATIENTER MED COVID-19

Den tyske organization Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, DGP har udgivet anbefalinger for behandling af patienter med COVID-19 set ud fra et palliativt perspektiv, her i engelsk version (30.03.2020, version 2): https://www.dgpalliativmedizin.de/images/DGP_Handlungsempfehlung_palliative_Therapie_bei_COVID18_V2.0_English_version_.pdf 

FRANKRIG: RETNINGSLINJER FOR PALLIATIV INDSATS FOR PATIENTER MED COVID-19

Den franske organisation SFAP, Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs har udgivet retninglinjer for palliativ indsats for patienter med COVID-19 (på fransk, 16.17.03.2020)

AUSTRALIEN: FAGLIGE ORGANISATION SAMLER SIG I ARBEJDSGRUPPE

I Australien og New Zealand har de læge- og sygeplejefaglige organisationer inden for palliation samlet sig en COVID-19-arbejdsgruppe (marts 2020): https://palliativecare.org.au/covid-19-updates