Spring til hovedindhold

COVID-19 og rehabilitering

Viden om COVID-19 og rehabilitering.

Mennesker, der er eller har været smittet med COVID-19 kan opleve et stort behov for rehabilitering efter sygdom. Der bliver løbende forsket og udgivet artikler om rehabilitering og COVID-19, og her på siden kan du finde links og henvisninger til videnskabelige studier, tiltag i praksis samt lokale og faglige udviklingstiltag i forbindelse med COVID-19. Listerne er ikke del af systematisk review. Siden opdateres ikke længere løbende. Siden er senest opdateret i januar 2021.

Læs også om COVID-19 og palliation

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har kendskab til relevante links, artikler eller tiltag, vi bør dele: rehpa.web@rsyd.dk

Studier, artikler og tiltag om rehabilitering og COVID-19

Post-COVID-19 funktionsevne skala (PCFS): PCFS bruges til at vurdere påvirkning af funktionsevnen hos personer, der er eller har været smittet med COVID-19. Læs mere om PCFS og download PDF på fysio.dk

Den fysioterapeutiske indsats i behandlingen af covid-19. Statusartiklen gør rede for den seneste viden om fysioterapeutisk behandling af COVID-19 fra indlæggelse til genoptræning og rehabilitering af senfølger. Den er skrevet af Mette Brøkner Hansen, Lars Hermann Tang, Linette Marie Kofod, Lue Drasbæk Philipsen, Jan Christensen, 14.12.2020. Link til statusartiklen: https://www.fysio.dk/fysioterapeuten/arkiv/nr.-8-2020/den-fysioterapeutiske-indsats-i-behandlingen-af-covid-19

Senfølger efter COVID-19 – Anbefalinger til organisering og faglige indsatser: Sundhedsstyrelsen udgav den 3. november 2020 anbefalinger og retningslinjer for rehabilitering af senfølger efter COVID-19 udarbejdet på baggrund af den aktuelle viden og hidtidige erfaringer i det danske sundhedsvæsen. Den 15. marts 2021 er anbefalingerne blevet opdateret. Link til anbefalingerne: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Senfoelger-efter-COVID-19

Sammenhæng mellem lugte-/smagstab og COVID-19: Flavour Institute har samlet forskningsbaseret viden om at træne og genvinde lugte- og smagssans efter COVID-19. Link til www.flavourinstitute.dk

Recovering from COVID-19: Post viral-fatigue and conserving energy. I England har Critical Care Forum, Royal College of Occupational Therapists og Yorkshire Fatigue Clinic i fællesskab udgivet tre guider, der kan hentes som pdf. Guiderne skal støtte mennesker med at håndtere post-viral fatigue efter COVID-19. Link til: www.rcot.co.uk/recovering-covid-19-post-viral-fatigue-and-conserving-energy

I rapporten ‘Rehabilitation in the wake of Covid-19 – a Phoenix from the ashes‘ udgivet i British Society of Rehabilitation Medicine giver britiske forskere deres viden videre. Rapporten indeholder både individuelle og organisatoriske anbefalinger, og den forholder sig til det forventede øgede behov for rehabilitering efter COVID-19.  Download: Rehabilitation in the wake of Covid-19 – a Phoenix from the ashes

Behov for fysioterapi til COVID-19-patienter i klinisk praksis: Verdensorganisationen for fysioterapeuter udgav den 23. marts 2020 anbefalinger til fysioterapeuter med COVID-19-patienter i klinisk praksis. Retningslinjerne reflekterer den sparsomme evidens på området, at den skal kunne bruges over hele verden, og at det har været afgørende hurtigt at få en retningslinje ud. Derfor har lokale tilpasninger i høj grad været nødvendige baseret på ny litteratur og kliniske erfaringer. Download: Physiotherapy Management for COVID-19 in the Acute Hospital Setting: Recommendations to guide clinical practice

Fysioterapeuternes erfaring med COVID-19-patienter på Rigshospitalet: Rehabiliteringsopgaver under indlæggelse bliver som altid individuelt tilpasset og omfatter fysioterapeutiske interventioner som træning, mobilisering og respiratorisk fysioterapi. I Dagens Medicin kan man læse om fysioterapeuternes arbejde med COVID-19-patienter på Rigshospitalet: Fysioterapeuter hjælper coronapatienter med at trække vejret

Ergoterapeutisk materiale til patienter med COVID-19: På Sjællands Universitetshospital har ergoterapeuterne udarbejdet materiale til patienter med COVI-19 om energibesparende arbejdsmetoder og hverdagsaktiviteter under indlæggelse. Download: Energibesparende arbejdsmetoder og hverdagsaktiviteter under indlæggelse

Hjerterehabilitering – fra centerbaseret til hjemmebaseret rehabilitering: Erfaringer fra MAYO Clinic, USA om deres skift fra centerbaseret rehabilitering til hjemmebaseret rehabilitering til mennesker med hjertesygdomme. Skiftet er sket på baggrund af COVID-19: Se film – link til youtube

Hjemmebaseret rehabilitering – erfaring og forskning

Center for Kræft og Sundhed København har udgivet materialet om hjemmetræning og rehabilitering. Materialet er udviklet til mennesker med kræft: https://kraeft.kk.dk/artikel/hjemmetraening

Evidensbaseret rehabilitering af hjertepatienter i hjemmet er lige så effektivt som central rehabilitering på et hospital eller i et træningscenter. Link til Hjerteforeningen: Rehabilitering i hjemmet er lige så effektivt som rehabilitering i center

REHPAs arbejde med rehabilitering og COVID-19

REHPA har oversat en WHO-folder, der giver øvelser og vejledning til personer, der har haft Covid-19. Download folderen “Råd til hvad du selv kan gøre efter COVID-19” som PDF

REHPA-notat om forskningsklinikkens første erfaringer om rehabilitering til mennesker med senfølger efter corona: Få luft – rehabilitering efter COVID-19 infektion – De første erfaringer fra REHPAs forskningsklinik

I 2020 afholdt REHPAs forskningsklinik to rehabiliteringsophold for mennesker, der har haft COVID-19 og deres pårørende. REHPA etablerer et eksplorativt, hypotesegenererende studie med fokus på rehabilitering efter sygdomsforløb med COVID-19. Læs også om projektet “Få luft – COVID-19 og rehabilitering”

I 2021 afholder REHPAs forskningsklinik yderligere tre rehabiliteringsforløb for mennesker, der har haft COVID-19 og oplever problemer med hukommelse, koncentration og mentalt overskud under titlen “Tænk godt”. Det sker i ugerne 4, 8 og 25. Læs mere om rehabiliteringsforløbet på https://www.rehpa.dk/borger/rehpa-forloeb/rehpa-forloeb-for-mennesker-der-har-haft-covid-19/