Spring til hovedindhold

Faglig vejledning og sparring

REHPA tilbyder vejledning og sparring til studerende og fagprofessionelle, der er eller skal i gang med konkrete projekter om rehabilitering og palliation. Vejledningen består af et møde af op til 2 timers varighed hos REHPA. Vejledningen tager udgangspunkt i dit oplæg til projektet/problemstillingen (max 5 A4-sider), som du fremsender inden mødet.

I særlige tilfælde kan REHPA tilbyde fortsat sparring i form af konsulentbistand. Behov og muligheder afdækkes på det indledende møde.

VEJLEDNING HOS INTERNATIONALE EKSPERTER

Forskere og fagprofessionelle kan desuden anmode om vejledning i op til 2 timer hos REHPAs tilknyttede, internationale professorer, der hver især er i Danmark 2 x 1 uge årligt:

David Clark (palliation)

Rod Taylor (rehabilitering)

Muligheden afhænger af professorernes øvrige besøgsprogram og projektets relevans. Projektet skal emnemæssigt handle om rehabilitering eller palliation – eller koordineringen og samspillet mellem disse. Projektbeskrivelse/problemstilling (max 5 A4-sider) fremsendes og vurderes individuelt.

KONTAKT OG FORESPØRGSEL

Al vejledning sker kun efter forudgående aftale. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os om mulighederne, inden du fremsender oplæg. Er du interesseret, så skriv til os på rehpa@rsyd.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig og om dit projekt.