Spring til hovedindhold

Netværk og arbejdsgrupper

Find regionale og nationale arbejdsgrupper og netværk, der arbejder med udvikling af rehabilitering og palliation i Danmark.

REHPA er tovholder for netværk af forskellig karakter inden for rehabilitering og palliation. Som udgangspunkt er det gratis og muligt at indgå i vores netværk.

Læs om de enkelte netværk på undersiderne:

  Netværk for senfølgeklinikker

  Nationalt Netværk for Ernæringsinterventioner i rehabilitering – REHPA

  Netværk om palliation på det kommunale basisniveau

  Netværk om unge voksne og kræftrehabilitering

  Palliativ indsats til børn

  Netværk for professionshøjskoler

  Netværk for SOSU-skolerne

  DANCAS

  Netværk for patientforeninger og interesseorganisationer

  REHPAs netværkscirkel
  REHPAs netværkscirkel

  Nedenfor er oversigt og links til øvrige faglige selskaber, netværk, forskningsmiljøer og uddannelse.

  Faglige selskaber og netværk

  Forskningsmiljøer og uddannelse

  Andre udvalgte aktører og netværk