Spring til hovedindhold

Netværk og arbejdsgrupper

Find regionale og nationale arbejdsgrupper og netværk, der arbejder med udvikling af rehabilitering og palliation i Danmark.

Nationalt Netværk for Ernæringsinterventioner i rehabilitering – REHPA

REHPA faciliterer Nationalt Netværk for Ernæringsinterventioner i rehabilitering – REHPA. Deltagerne er forskere, lektorer, og klinikere med interesse for mad, måltider og rehabilitering til mennesker med livstruende sygdomme – herunder kræft, hjerte og KOL. Netværkets opgave er at bidrage til udviklingen af området.

Netværket mødes én gang årligt med opstart i februar 2020. Seneste netværksmøde var den 3.-4. juni 2021 hos REHPA, Nyborg.

Det er gratis at deltage i netværket, og nye medlemmer er meget velkomne. Kontakt Annette Rasmussen

Netværk om palliation på det kommunale basisniveau

REHPA faciliterer Netværk om palliation på det kommunale basisniveau. Deltagerne er professionelle med ansvar for konkrete projekter/udvikling af den palliative indsats i en kommune eller region. Gruppen mødes fire til seks gange årligt hos REHPA.

Seneste netværksmøde var online den 23. marts 2021 kl. 10-13 med oplæg ved professor Mogens Grønvold om PRO palliation og seniorforsker Mette Raunkiær om Kortlægning af den kommunale palliative indsats, 2019.

Det er gratis at deltage i netværket og nye medlemmer er meget velkomne. Kontakt Mette Raunkiær

Netværk om unge voksne og kræftrehabilitering

REHPA faciliterer Netværk om unge voksne og kræftrehabilitering. Deltagerne er fagprofessionelle med viden, erfaring og interesse for unge voksne og kræft. Der planlægges med to møder årligt.

Netværket arbejder med:

 • Hvordan unge voksne bedst kan støttes i forbindelse med en kræftdiagnose
 • Organisering af rehabilitering og palliation til unge voksne
 • Udbredelse og udveksling af viden om unge voksne og kræftrehabilitering på nationalt plan
 • Understøttelse af netværk blandt fagprofessionelle med viden, erfaring og interesse for unge voksne og kræft.

Næste netværksmøde afholdes hos REHPA, Nyborg torsdag den 16. september 2021 kl. 09.30-15.00. Download programmet for dagen som PDF

Netværket er gratis og åbent for alle, så ønsker du at være med, er du velkommen til at kontakte Maria Aagesen, der er kontaktperson for netværket.

Palliativ indsats til børn

Arbejdsgruppen for palliativ indsats til børn og unge med livsbegrænsende og/eller livstruende tilstande (LLST) arbejder for at udvikle palliation til børn og unge i Danmark.

Arbejdsgruppens mål er at:

 • Stimulere og medvirke til udviklingen af palliativ indsats som en rettighed for børn og unge i Danmark med LLST
 • Være katalysator for samarbejdet regionalt og nationalt mellem pædiatrien og palliativ indsats i sekundær og primær sektor
 • Være katalysator for regional og national netværksdannelse for fagprofessionelle, patientforeninger, interesseorganisationer m.fl.
 • Deltage i udbredelsen af den faglige viden om palliativ indsats til børn og unge med LLST
 • Have indblik i national og international viden og erfaringer samt at medvirke til at bringe kompetente nationale og internationale fagpersoner til arrangementer i Danmark
 • Arbejde strategisk med faglige emner på området så en kontinuerlig bevægelse i udviklingen fastholdes.

Deltagere

Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter fra REHPA, Hospice Forum Danmark, pædiatrien, palliation på specialiseret niveau, primær sektor og evt. andre relevante aktører.

 • Mette Raunkjær, seniorforsker, cand.scient.soc., sygeplejerske, REHPA
 • Camilla Lykke, Master i Humanistisk Palliation, sygeplejerske, Palliativt Afsnit, Rigshospitalet
 • Margit Bjergegaard, Børnesygeplejerske, Børneonkologisk Afsnit A20, Aarhus Universitetshospital
 • Steen Peter Nielsen, Psykolog, Palliativ Medicinsk Afdeling P20, Bispebjerg Hospital
 • Olav Nørgaard, Hospice Forum Danmark.

Uddannelsesnetværk

Netværk om uddannelse i rehabilitering og palliation

REHPA har på stiftende møde den 08.11.2017 etableret et netværk om uddannelse inden for rehabilitering og palliation. Deltagerne er repræsentanter fra professionshøjskoler, herunder repræsentanter fra sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og socialrådgiveruddannelser samt efter- og videreuddannelser og videns- og forskningsenheder på professionshøjskolerne.

Formålet er at skabe et forum for erfaringsudveksling og for at understøtte udvikling af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation til mennesker med livstruende sygdom.

Se referat fra Netværkets stiftende møde den 08.11.2017

Tovholder på netværket: Jette Thuesen
Fra REHPA deltager desuden Vibeke Graven og Annette Ramussen

Det er gratis at deltage i netværket og nye medlemmer er meget velkomne.

Netværk for SOSU-uddannelserne

I 2020 etablerede REHPA et netværk for SOSU-skolerne. Første møde i netværket er afholdt den 26. maj 2021. Deltagerne i netværket er repræsentanter fra SOSU-skolerne.

Netværket bidrager til erfaringsudveksling, samt understøtter udviklingen af uddannelsestilbud om rehabilitering og palliation på SOSU-uddannelserne.

Tovholder på netværket: Jette Thuesen

Det er gratis at deltage i netværket og nye medlemmer er meget velkomne.

DANCAS Forskningsnetværk

DANCAS Forskningsnetværk (Danish Cardiac Arrest Survivorship) er en national gruppe af forskere, klinikere og andre med interesse i forskning for hjertestopoverlevere. Netværket er dannet i 2017 med det primære formål at dele viden og gennemføre forskning med relevans for hjertestopoverlevere. Endvidere for at sikre, at forskningen er koordineret, så hjertestopoverlevere ikke overbebyrdes af projekter. Selv om der i øjeblikket findes enkelte projekter over hele landet, er vores langsigtede mål at danne et samarbejde for at gennemføre national forskning.

Det 3. årlige netværksmøde afholdes hos REHPA, Nyborg torsdag den 14. oktober 2021 kl. 10-16.

Deltagere

Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Hammel Neurocenter samt REHPA, der koordinerer netværket.

Er du interesseret i at deltage i netværket? Kontakt venligst Vicky Joshi

Netværk for patientforeninger

Netværk for patientforeninger er et samarbejde mellem REHPA og en række patientforeninger og interesseorganisationer med medlemmer fra patientgrupper, der lever med livstruende sygdomme.

Netværket arbejder i fællesskab på at udvikle kommunikation om palliation og rehabilitering. Vi deler viden, erfaringer og gensidig inspiration i netværket.

Det er et åbent netværk, hvor alle sygdoms- og patientforeninger er velkomne. Vi mødes én gang årligt hos REHPA. Næste netværksmøde afventer dato i 2021.

Er du interesseret i at deltage i netværket? Kontakt venligst rehpa@rsyd.dk

Forskningsmiljøer og uddannelse

Andre udvalgte aktører og netværk